top of page

DLACZEGO MENTORING?

Indywidualna forma spotkań pozwoli dokładnie i szczegółowo

przepracować kluczowe dla Ciebie kwestie.

Spotkanie z Mentorem jest idealną okazją do czerpania z wiedzy i doświadczenia Mentora oraz ze sprawdzonych rozwiązań, jak i do znalezienia odpowiedzi na trudne pytania.

MENTORING
INDYWIDUALNY
LISTA PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ
OMAWIANYCH NA SESJACH MENTORINGOWYCH
 • Dlaczego warto postawić na swój samorozwój?

 • Jak zbudować swój autorytet?

 • Jak zwiększyć swoją pewność siebie?

 • Co jest ważne w wartościowej prezentacji?

 • Dlaczego wystąpienie publiczne wiąże sie ze stresem?

 • Jak przygotować się do nieuniknionych zmian?

 • Dlaczego twórcze myślenie jest jedną z kluczowych kompetencji wartościowych pracowników?

 • Jak pracować aby uniknąć wypalenia zawodowego?

 • Jakim jestem typem osobowości?

 • Co jest ważne dla innych w procesie komunikacji?

JEŻELI TWOJA LISTA PYTAŃ JEST
ZNACZNIE DŁUŻSZA TO BARDZO DOBRZE -
KONIECZNIE PRZYNIEŚ JĄ NA SPOTKANIE
contact
MENTORING
MANAGERSKI
LISTA PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ
OMAWIANYCH NA SESJACH MENTORINGOWYCH
 • Jakie kompetencje są wymagane u managera?

 • Jak zbudować swój autorytet managerski?

 • Dlaczego delegowanie pomaga w rozwoju pracowników?

 • Jak skutecznie motywować członków zespołu?

 • Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?

 • Jakim warto być szefem i dlaczego?

 • Czy manager powinien być kreatywny?

 • Kim są moi pracownicy?

 • Jak stworzyć zgrany team?

 • Co jest ważne w wyborze nowego pracownika?

 • Jak często organizować spotkania z zespołem?

 • Czemu służy informacja zwrotna?

 • Dlaczego moi ludzie są skonfliktowani?

MENTORING ZESPOŁOWY

Pracując grupowo wraz z Mentorem nad wyzwaniami zespołowymi

dużo szybciej i łatwiej wygenerować wartościowe rozwiązania. 

MENTORING ZESPOŁOWY
LISTA PRZYKŁADOWYCH TEMATÓW DO WYPRACOWANIA
PODCZAS ZESPOŁOWEJ SESJI MENTORINGOWEJ
 • Dlaczego poziom satysfakcji naszych klientów spadł

       w porównaniu w rokiem ubiegłym?

 • Jak usprawnić proces obiegu dokumentów księgowych?

 • Czego brakuje w naszym zespole abyśmy się lepiej w nim czuli?

 • Jak możemy rozwinąć naszą kreatywność?

 • Dlaczego tak często w naszym zespole występują

       sytuacje konfliktowe?

 • Jak możemy zmienić naszą organizację pracy aby zdążyć z terminami?

 • Jak ograniczyć ilość zapytań telefonicznych i mailowych?

 • Gdzie pozyskać nowych klientów na nasz produkt?

JEŻELI WASZA LISTA WYZWAŃ JEST
ZNACZNIE DŁUŻSZA TO WARTO ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIA PODCZAS PRACY ZESPOŁOWEJ

WARTO ROZMAWIAĆ

bottom of page