top of page

  Oferta szkolenia   

 

JA LIDER

Przywództwo w czasach pandemii

szkolenie zdalne

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z zakresu organizacji szkolenia

z kompetencji przywódczych serdecznie zapraszam do zapoznaia się ze szczegółami poniższej oferty.

Jak nie stracić na swoim autorytecie?

Jak delegować w niepewnym świecie?

Jak czuwać nad realizacją zadań w dobie pracy zdalnej?

Szkolenie "Ja lider - przywództwo w czasach pandemii"

prowadzę w formie treningu managerskiego.

To praktyczne szkolenie, na które serdecznie zapraszam

osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego, 

jak również osoby pełniące rolę lidera w czasach pandemii.

Cel szkolenia

Celem biznesowym szkolenia jest:

 • nabycie wiedzy z zakresu technik i narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu zespołem na odległość, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia pewności siebie,

 • nabycie umiejętności wdrożenia zasad efektywnej współpracy zespołowej w dobie pandemii,

 •  wykształcenie postawy zorientowanej na budowaniu autorytetu skutecznego lidera.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie w wersji online prowadzę zarówno w formie mini-wykładów (10%), jako wprowadzenie do omawianych bloków tematycznych, jak i w formie aktywizującej (90%).

 

Podczas całego szkolenia uczestnicy biorą czynny udział w spotkaniu oraz dzielą się swoim doświadczeniem oraz dobrymi praktykami z zakresu tematyki szkolenia.

Stosowane metody mają za zadanie prowadzić Uczestników do wygenerowania zmian zachowań, tak, aby wpłynęły one pozytywnie na realizację celów biznesowych.

Podczas szkolenia wykorzystuję  takie metody dydaktyczne jak:

 • praca indywidualna,

 • praca grupowa,

 • testy oraz quizy

 • case-study,

 • filmy,

 • dyskusje.

Program szkolenia
PROPOZYCJA
wybierz tematy, które Cię interesują

1.  PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE VUCA

 • VUCA - cztery elementy składowe

 • Umiejętności przywódcze według Diltsa w złożonym i zmiennym otoczeniu

 • Kompetencje warte pielęgnowania w świecie SPAM

Poznasz charakterystykę świata VUCA oraz umiejętności osobiste kluczowe dla prawidłowego rozpoznawania i reagowania.

2.  KOMPETENCJE TO PODSTAWA

 • Cechy i umiejętności lidera zmiany

 • Moje koło kompetencji

 • Priorytetowe kompetencje przywódcze w kierowaniu zespołem na odległość

Dowiesz się, które kompetencje są kluczowe w budowaniu Twojego autorytetu​ a dodatkowo zidentyfikujesz kompetencje warte rozwoju.

3. WIZJA, MISJA I STRATEGIA

 • Struktura profesjonalnego expose

 • Zasady definiowania motywujących celów rozwojowych

 • Wartości przywódcy gotowego sprostać wyzwaniom świata VUCA

 • Zasady i ramy współpracy zespołu w dobie pracy zdalnej

Poznasz wskazówki pomocne w przygotowaniu ważnego dla Ciebie wystąpienia publicznego oraz  zalety i sposoby wyznaczania obowiązujących zasad w Twoim zespole.

4.  ZNACZENIE KOMUNIKACJI W ŚWIECIE ZMIENNOŚCI I NIEPEWNOŚCI

 • Styl kierowania a osobowość managera

 • Style osobowości a ich wpływ na współpracę zespołową

 • Wpływ zdalnych spotkań zespołowych na efektywność pracy

Doświadczysz kontaktu z różnymi typami osobowości funkcjonującymi w otoczeniu oraz dokonasz ich charakterystyki, odkryjesz różnice w stylach budowania relacji i komunikowania się z innymi.

5.  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE

 • Etapy psychologicznego żalu

 • Źródła oporu wobec następujących zmian

 • Typologia zachowań w zespole w kontekście następujących zmian

 • Mapa zaangażowania zespołu

 • Bariery we wdrażaniu zmian w organizacji

Zgłębisz tajniki zarządzania zespołem w zmianie takie jak, pokonywanie barier  blokujących sprawne wprowadzanie usprawnienień czy dobieranie narzędzi komunikowania zmian w sposób zabezpieczający przed demotywacją.

6. JAK MOTYWOWAĆ NA ODLEGŁOŚĆ? - ŹRÓDŁA MOTYWACJI

 • Motywowanie w dobrym stylu - jak motywować aby nie zdemotywować?

 • Teoria McGregora we współczesnej organizacji a samospełniająca się przepowiednia

 • Postawy lidera wpływające na "wewnętrzne życie pracownika"

 • Motywowanie przez planowanie, informowanie czy zaufanie u podstaw zaangażowania pracownika

Poznasz wpływ czynników zewnętrznych na poziom motywacji i nabierzesz przekonania, że warto postawić na współpracę i zaufanie.

7. MOTYWUJĄCE DELEGOWANIE

 • Co zrobić aby delegowanie stało się przyjemnością dla pracownika i przełożonego?

 • Złote zasady delegowania zadań

 • Delegowanie zadań poszczególnym osobowościom - na co zwracać uwagę?

Nabierzesz pewności siebie w procesie przekazywania odpowiedzialności oraz

poznasz zasady motywującego delegowania.

8. MOBBING W MIEJSCU PRACY

 • Regulacje prawne nakładające na Pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

 • Komunikat z szacunkiem pozbawiony znamion mobbingu - na jakie zachowania powinien uważać przełożony?

Analizując przykłady zachowań kwalifikowanych jako mobbing w miejscu pracy dowiesz się, które działania mogą być uznane za skierowane przeciwko pracownikowi, a które dotyczą realizacji powierzonych zadań.

 

9. ROZLICZANIE ZADAŃ 

 • Wartość dwustronnej informacji zwrotnej wg modelu FUKOZ

 • Praca z pytaniami czyli jak pomóc uwolnić drzemiący potencjał

 • Wskazówki pomocne w efektywnym i motywującym przeprowadzeniu rozmów ewaluacyjnych

Dokonasz analizy rozmów podsumowujących, której wyniki wzbogacisz narzędziami pomocnymi w ich efektywnym przeprowadzeniu.

10. AUTOPREZENTACJA LIDERA

 • Autoprezentacja jako sposób komunikowania na zewnątrz swoich cech osobowości

 • Jak stać się charyzmatycznym mówcą? - sztuka wystąpień publicznych

 • Innowacyjna prezentacja - z jakich rozwiązań warto korzystać? - elementy składowe wartościowej prezentacji multimedialnej

Poznając tajniki dobrej prezentacji, trenując umiejętności wystąpień publicznych otrzymasz wartościową informację zwrotną pomocną w budowaniu marki osobistej.

11. W POSZUKIWANIU KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

 • Proaktywna postawa lidera jako fundament współpracy zespołowej

 • Zespołowe rozwiązywanie pojawiających się problemów przy pełnym wykorzystaniu twórczego potencjału

 • Cykl Deminga jako istota procesu ciągłego doskonalenia czyli gdzie szukać przyczyn problemu i jakie wdrażać rozwiązania

Nabędziesz wiedzę z zakresu metodyki PDCA, raportowania efektów prac projektowych oraz wykształcisz postawę lidera zorientowanego na wdrażanie skutecznych rozwiązań.

12. JAK NIE STRACIĆ NA SWOIM AUTORYTECIE W DOBIE ZDALNEGO ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM?

 • Sylwetka lidera godna naśladowania

Dowiesz się jakie postawy przywódcze pomogą Ci w zbudowaniu takiej marki osobistej, która będzie stanowiła inspirację dla otoczenia.

Informacje organizacyjne

Termin: do indywidualnego ustalenia

Miejsce: dowolne

 

Forma: zdalna - online; istnieje możliwość udziału w szkoleniu zamkniętym (dedykowanym tylko i wyłącznie pracownikom jednej firmy) lub otwartym (dedykowanym uczestnikom różnych branż, działów, firm)

Ilość godzin:   jeden dzień szkolenia to 8 godzin dydaktycznych  czyli 6 godzin zegarowych plus przerwy; dwa dni szkolenia to 16 godzin dydaktycznych czyli 12 godzin zegarowych plus przerwy.

Koszt:  400,00 pln brutto za udział jednej osoby (cena zawiera 23% VAT) w jednym dniu szkolenia; jeden dzień szkolenia powinien obejmować maksymalnie cztery punkty z zaproponowanej agendy. 

            W przypadku udziału w szkoleniu więcej niż 3 osób, każda kolejna osoba to koszt       

tylko  300,00 pln brutto.

 

Program szkolenia: program można samodzielnie skomponować z wyżej zaproponownych tematów, jak również zmodyfikować go według Państwa akualnych potrzeb rozwojowych .

W celu szczegółowego opracowania końcowej wersji progamu, służę pomocą.

 

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w jednym dniu szkolenia online,

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

 • certyfikat w języku polskim potwierdzający udział w szkoleniu wraz z programem,

 • certyfikat w języku angielskim - na życzenie Klienta,

 • indywidualny plan działań wdrożeniowych,

 • indywidualne konsultacje dla Uczestników szkolenia (od 2 do 3 godzin zegarowych łącznie,

 • jeden egzemplarz polecanej książki z zakresu kompetencji przywódczych (dotyczy tylko grup minimum 3-osobowych).

 

W przypadku szkolenia stacjonarnego    cena szkolenia ustalana jest indywiwualnie a uzależniona jest przede wszystkim od lokalizacji.​

Płatność: przelewem na wskazane konto bankowe; faktura dostarczana drogą elektroniczną.

Ważne: przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu par. 66 ust 1 Kodeksu Cywilnego.

contact
Bądźmy w kontakcie

W przypadku pytań, omówienia propozycji zmian w ofercie oraz zamówienia szkolenia, zapraszam  do kontaktu.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ OFERTĘ PAKIETÓW NA 2021

I OSZCZĘDZAJ CAŁY ROK

Więcej informacji o mnie, jako o trenerze, praktyku i liderze z wieloletnim doświadczeniem znajdziesz tutaj, a referencje moich licznych, zadowolonych, i co najważniejsze, wracających klientów, tutaj.

Zapraszam do współpracy.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Żarecka

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

bottom of page