top of page

CO O MNIE MÓWIĄ

Bardzo dziękuję wszystkim,

którzy postanowili uchylić rąbka tajemnicy na mój temat

oraz podzielili się opinią na temat naszej współpracy.

REFERENCJE

Strefa Rozwoju

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

4.12.2023

Pani Agnieszka Żarecka reprezentująca podmiot Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo w ramach współpracy z naszą firmą prowadziła szkolenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z zakresu „Warsztaty relaksacyjne. Techniki relaksacyjne”. Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w formie stacjonarnej dla dwóch grup w miesiącu listopadzie 2023 roku. Każde szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych.

Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w ciekawy i angażujący wszystkich Uczestników sposób. Podążała za ich potrzebami, odpowiadała na pojawiające się pytania, przygotowała wiele wartościowych zadań. Uczestnicy docenili jej doświadczenie oraz sposób przekazywania wiedzy co znalazło odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych, gdzie uzyskała wysokie oceny.

Rekomenduję Panią Agnieszkę Żarecką jako kompetentnego trenera z zakresu radzenia sobie ze stresem i stosowanych technik relaksacyjnych.

REFERENCJE

C.M.T. Sp. z o.o.

Członek Zarządu

4.12.2023

Pani Agnieszka Żarecka w ramach współpracy z naszą firmą prowadziła szkolenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z zakresu „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”.

Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w formie stacjonarnej dla trzech grup w miesiącu październiku 2023 roku. Każde szkolenie trwało 16 godzin dydaktycznych.

Pani Agnieszko została bardzo wysoko oceniona przez Uczestników wszystkich grup, którzy docenili jej kompetencje oraz sposób przekazywania wiedzy.

Rekomenduję Panią Agnieszkę Żarecką jako doskonałego i rzetelnego trenera z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego.

REFERENCJE

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Prezes Zarządu Oddziału w Katowicach

25.9.2023

Pani Agnieszka Żarecka reprezentująca podmiot Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo zorganizowała i przeprowadziła w dniu 22 września 2023 roku szkolenie „Wystąpienia publiczne pracowników służb BHP” dla 38 osób.

Program szkolenia został dopasowany do zgłoszonych potrzeb i obejmował tematy:

 1. Jak dobrze przygotować szkolenie wstępne czy okresowe – jak przygotować siebie i materiały szkoleniowe – złote zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, na co zwrócić szczególną uwagę, przykłady dobrego początku i zakończenia wystąpienia.

 2. Profesjonalizm w spotkaniach z publiką - dobre praktyki zwiększające zainteresowanie odbiorców - idea 3Z, cykl Kolba w przyswajaniu wiedzy przez osoby dorosłe, praca nad prezentowaniem właściwej postawy ciała - budowanie wizerunku i wiarygodności prezentera, trójkąt retoryczny Arystotelesa, efekty psychologiczne.

 3. Metody angażujące w przebieg szkolenia i ułatwiające zapamiętanie omawianych treści - jak najskuteczniej przekazać wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, dlaczego instruktaż stanowiskowy jest tak ważny, jak poprawnie uzupełnić skierowanie na badanie lekarskie, przykłady pomocnych narzędzi dydaktycznych.

Szkolenie prowadzone było w interesującej oraz angażującej Uczestników formule i spotkało się z pozytywnym odbiorem. Pani Agnieszka przygotowała liczne ćwiczenia indywidualne i zespołowe, które przyczyniły się do zrozumienia i utrwalenia omawianych treści.

Polecamy Panią Agnieszkę Żarecką jako profesjonalnego trenera z zakresu wystąpień publicznych.

REFERENCJE

Politechnika Białostocka

Manager Projektu

19.1.2023

Politechnika Białostocka nawiązała współpracę z firmą szkoleniową VR Training, która trwała od 17.10 do 14 grudnia 2022 roku, w celu przeprowadzenia cyklu szkoleń z rozwoju kompetencji zarządczych. Jednym z trenerów była Agnieszka Żarecka. Przeszkolonych zostało 101 osób. Warsztaty obejmowały 5 tematów szkoleniowych:

 1. Budowanie autorytetu

 2. Komunikacja w zespole

 3. Krytyczne myślenie

 4. Motywowanie zespołu

 5. Delegowanie. Feedback, Feedforward

Każde szkolenie przeprowadzone zostało dla 5 grup, co dało łącznie 25 szkoleń.

Współpraca przebiegała bezproblemowo, a trenerzy wykazali się profesjonalizmem, kreatywnością oraz świetną organizacją. Zbudowali bardzo dobry kontakt z uczestnikami, byli otwarci na ich potrzeby by jak najwięcej wynieśli ze szkolenia.

REFERENCJE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kanclerz

5.12.2022

Potwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka realizowała usługę szkoleniową pn. "Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych" dla kadry administracyjnej i zarządzającej Uczelni. Usługa została zrealizowana w okresie od 5 lipca do 21 listopada 2022 roku dla 28 osób w podziale na 3 grupy szkoleniowe. Usługa została zrealizowana ze starannością i zaangażowaniem oraz bardzo wysoko oceniona przez uczestników szkolenia w zakresie sposobu prowadzenia zajęć, w tym relacji nawiązanej przez trenera z uczestnikami.

REFERENCJE

Huta Częstochowa

Przewodnicząca

10.10.2022

Nasza organizacja związkowa korzystała z usług pani Agnieszki Żareckiej w tematyce szkolenia "Skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji" , dla które miało miejsce w Złotym Potoku w dniu 6 października 2022 roku.

Szkolenie zostało profesjonalnie zorganizowane, przekazane materiały szkoleniowe oraz prowadzone warsztaty zasługują na wysoką ocenę. Zdobyta wiedza i techniki zaprezentowane podczas szkolenia wpłynęły na rozwój zawodowy ich uczestników.

Firma Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo jest godnym polecenia ekspertem na rynku szkoleniowym.

REFERENCJE

Altum

Właściciel

15.9.2022

Potwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka prowadziła szkolenie stacjonarne (6 godzin dydaktycznych) dla pracowników firmy PROSAT pt.  „Rodo i cyberbezpieczeństwo w firmie PROSATw dniu 10 września 2022 roku. 

Program szkolenia obejmował m.in.: zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych ze szczególnych uwzględnieniem zasady integralności i poufności - filaru cyberbezpieczeństwa, podstawy prawne przetwarzania danych oraz podstawowe obowiązki Administratora danych osobowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, pani Agnieszka odpowiadała na pojawiające się pytania oraz wykorzystywała liczne i praktyczne przykłady. Nawiązała pozytywne relacje z grupą i angażowała uczestników w całościowy przebieg spotkania.

Polecam Panią Agnieszkę jako osobę rzetelną i kompetentną w realizacji projektów szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych.

REFERENCJE

Doradztwo i szkolenia prawne

Właściciel

13.5.2022

Pani Agnieszka Żarecka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo z siedzibą w Czeladzi  w dniu 24 kwietnia 2022 roku prowadziła na szkolenie pt. „RODO w kadrach i płacach” dedykowane obecnych i przyszłym pracowników tych działów w wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

Program szkolenia obejmował:

 1. Przesłanki zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych

 2. Istota nowych pojęć Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 3. Zasady prawidłowego przetwarzania danych w działach kadr i płac

 4. Podstawy prawne zbierania i przechowywania danych osobowych

 5. Warunki wyrażenia zgody przez osobę fizyczną

 6. Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych aby spełnić wymogi prawne?

 7. Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 8. Istota Polityki Bezpieczeństwa Informacji

 9. Lista przysługujących praw osobom, których dane są przetwarzane oraz zasady wykonalności

 10. Lista obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 Pani Agnieszka przekazywała wiedzę w ciekawy i angażujący sposób. Omawiane przykłady były praktyczne i pomocne dla uczestników szkolenia, którzy ostatecznie bardzo wysoko ocenili jakość szkolenia oraz umiejętności trenerskie Pani Agnieszki.

Gorąco polecam panią Agnieszkę Żarecką jako trenera i inspektora RODO do współpracy w tym zakresie.

REFERENCJE

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział w Chorzowie

Dział Projektów

22.4.2022

Pani Agnieszka Żarecka w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oddział zamiejscowy w Chorzowie w okresie od czerwca 2020 roku do kwietnia 2022 roku zrealizowała łącznie 12 szkoleń pt. „Zarządzanie zespołem”.

Każde ze szkoleń trwało 8 godzin dydaktycznych i dedykowane było kadrze kierowniczej. Szkolenia miały formę otwartą gdzie uczestnikami byli pracownicy zróżnicowanych firm.

Szkolenia obejmowały taki zakres tematyczny jak:

 1. Rola szefa w zespole pracowniczym

 2. Style kierowania a osobowość managera

 3. Wyznaczanie zasad i ram współpracy w zespole

 4. Struktura profesjonalnego expose

 5. Efektywne motywowanie pracowników

 6. Nadzór i weryfikacja wykonania zadania

 7. Nagrody i kary jako narzędzie zarządzania zespołem

 8. Przekazywanie pracownikom tzw. trudnych decyzji

 9. Asertywna komunikacja z zespołem

 10. Mediacje szefa w zespole

Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w sposób profesjonalny, dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem liderskim, pozwalała uczestnikom na samodzielne wyciąganie wartościowych wniosków stosując pracę z pytaniami.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili zarówno umiejętność przekazania wiedzy przez Panią Agnieszkę, jak również zaangażowanie czy jakość opracowanych materiałów szkoleniowych.

W związku z wysoką jakością szkoleń wzbogaconych praktyką gorąco polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako trenera z zakresu m.in. rozwoju kompetencji przywódczych.

REFERENCJE

RECON Consulting

Koordynator Projektu

15.4.2022

Pani Agnieszka Żarecka Szkolenia w ramach współpracy z projektem "Akademia profesjonalistów - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa śląskiego" zrealizowała w dniach:

 • 19.2.2022-13.3.2022 szkolenie z tematu "Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi", które obejmowała 60 godzin

 • 26.3.2022-27.3.2022 szkolenie z tematu "Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy" w wymiarze 15 godzin

Pani Agnieszka przeprowadziła szkolenie w sposób profesjonalny, rzetelny oraz ciekawy dla uczestników, którzy ocenili zajęcia bardzo dobrze.

Gorąco polecam panią Agnieszkę Żarecką jako trenera z zakresu kompetencji przywódczych.

REFERENCJE

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dyrektor Biura Projektów

2.3.2022

Potwierdzam, że pani Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo przeprowadziła serię (łącznie 12 godzin) ośmiu certyfikowanych szkoleń dla kadry menedżerskiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  Szkolenia przygotowane zostały zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zapewniła szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

W imieniu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej chciałabym zarekomendować panią Żarecką jako profesjonalnego partnera w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń.

REFERENCJE

Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku

Prezes Zarządu

14.1.2022

Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo przeprowadziła szkolenie branżowe wraz z egzaminem pn. "RODO w mikro i małym przedsiębiorstwie" w terminie 20-21.12.2021 r. łącznie w wymiarze 16 godzin w formie on-line dla 17 osób.

Szkolenie było zadaniem w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu środkowego" dofinansowanego ze środków EFS w ramch RPO WO na lata 2014-2020. Osoby biorące udział w szkoleniu to przedstawiciele Przedsiębiorstw Społecznych.

Usługa została wykonana terminowo i należycie. Uczestnicy wysoko ocenili poziom przeprowadzonego kursu.

REFERENCJE

Doradztwo i szkolenia prawne

Właściciel

13.12.2021

Pani Agnieszka Żarecka prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo z siedzibą w Czeladzi, ul. Piaskowa 69, 42-152 Czeladź, NIP: 6342261250 w dniu 28 listopada 2021 roku przeprowadziła szkolenie wymiarze sześciu godzin zegarowych z zakresu BHP dla uczestników kursu Kierownik Działu Kadr i Płac, w którym uczestniczyło dziewięć osób.

Pani Agnieszka w trakcie prowadzonego przez siebie szkolenia wykazała się bogatą i wszechstronną wiedzą z zakresu BHP. Przygotowała obszerne materiały dla uczestników szkolenia. W trakcie prowadzonej prelekcji zaprezentowała bogaty warsztat trenerski oraz wysoką kulturę osobistą.

Mając powyższe na uwadze z całą odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pani Agnieszki Żareckiej jako profesjonalnego trenera.

REFERENCJE

My Life Sp. z o.o. w Gnieźnie

Prezes

30.11.2021

Pani Agnieszka Żarecka, reprezentująca podmiot gospodarczy Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo prowadziła dla naszego klienta z branży beauty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie Przetwarzanie danych osobowych. Wymagania dla podmiotów gospodarczych. Dokumentacja Rodo dla MŚP odbyło się w terminie 16-18 lipca oraz 11 września 2021 roku, trwało łącznie 40 godzin dydaktycznych a prowadzone było w formie stacjonarnej.

Szkolenie zostało bardzo dobrze zaplanowane, dopasowane było do specyfiki grupy a uczestnicy otrzymali wszystkie niezbędne informacje z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

Pani Agnieszka wykorzystała liczne pomoce dydaktyczne takie jak: filmy, quizy, zadania indywidualne i grupowe. Wspólnie z uczestnikami omówiła między innych:

 • Zasady prawidłowego przetwarzania danych,

 • Podstawy prawne przetwarzania,

 • Obowiązki Administratora danych osobowych,

 • Istotę Polityki bezpieczeństwa informacji i jej części składowe.

Polecamy Panią Agnieszkę Żarecką jako eksperta i praktyka z zakresu ochrony danych osobowych.

REFERENCJE

Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku

Prezes Zarządu

29.10.2021

Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo przeprowadziła szkolenie branżowe wraz z egzaminem pn. "Szkolenie BHP" w terminie 25-26.10.2021 r. łącznie w wymiarze 16 godzin w formie on-line dla 2 osób.

Szkolenie było zadaniem w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu środkowego" dofinansowanego ze środków EFS w ramch RPO WO na lata 2014-2020. Osoby biorące udział w szkoleniu to osoby, które w ramach projektu założyły przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z o.o. non profit.

Usługa została wykonana terminowo i należycie. Uczestnicy wysoko ocenili poziom przeprowadzonego kursu.

REFERENCJE

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dyrektor Działu Projektów Europejskich

28.10.2021

Potwierdzam, iż pani Agnieszka Żarecka przeprowadziła dwa szkolenia „Autoprezentacja i wystąpienia publicznedla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Szkolenia odbyły się w dniach 6-7 lipca 2021 r. oraz 11-12 października 2021 r., każde w wymiarze 16 godzin dydaktycznych.

Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w ciekawy sposób, angażowała uczestników do udziału w dyskusjach i w sposób praktyczny wzbogacała treści swoim wieloletnim doświadczeniem w wystąpieniach publicznych.

Uczestnicy wysoko ocenili jakość szkolenia oraz sposób prowadzenia zajęć.

Polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako profesjonalnego specjalistę m.in. z zakresu autoprezentacji.

REFERENCJE

Recon Construction Sp. z o.o. w Katowicach

Koordynator projektu

19.10.2021

Zaświadcza się, że Pani Agnieszka Żarecka w ramach projektu "Tak dla pr@cy! Pr@ca jest ok!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 14-15.10.2021 r. przeprowadziła szkolenie z zakresu "Radzenie sobie ze stresem" w wymiarze 15 godzin szkoleniowych.

Trenerka wykazała się kreatywnością, zaangażowaniem i profesjonalizmem w prowadzeniu szkolenia. Zakres tematyczny, sposób prowadzenia zajęć i przygotowanie merytoryczne spotkały się z uznaniem ze strony uczestników szkolenia.

W związku z tym rekomendujemy Panią Agnieszkę Żarecką jako solidną trenerkę, w pełni przygotowaną do prowadzenia zajęć tego typu.

LIST REFERENCYJNY

Wyższa szkoła Prawa i Administracji

Rzeszowska Szkoła Wyższa

Prorektor

17.9.2021

Pani mgr Agnieszka Żarecka prowadziła zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2020/2021 na studiach podyplomowych, kierunek: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani mgr Agnieszka Żarecka przygotowała materiały dydaktyczne dla słuchaczy oraz prowadziła zajęcia warsztatowe z przedmiotów:

 • "Zagrożenie w ochronie danych osobowych"

 • "Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych"

Podczas zajęć Pani mgr Agnieszka Żarecka posługiwała się specjalnie na ten cel przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi, a same wypowiedzi ilustrowała licznymi, ciekawymi przykładami. Udało jej się wywołać bieżącą interakcję ze słuchaczami, którzy w każdym momencie zajęć mogli zadawać pytania, na które wyczerpująco odpowiadała. Taka forma interakcji pozwalała na prawidłowe rozwiązywanie zadań/problemów zleconych przez Wykładowców.

Na podstawie oceny przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz na bazie doświadczeń ze współpracy z Panią mgr Agnieszką Żarecką chcę wyrazić swoje zadowolenie. Pragnę także polecić jej Osobę jako kompetentnego Wykładowcę, Edukatora i Eksperta w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 

REFERENCJE

Edu4Fun w Katowicach

6.9.2021

Pani Agnieszka Żarecka w dniach 20.08, 27.08 oraz 03.09. 2021 roku przeprowadziła dla nowych pracowników przedszkola i żłobka ogólne, wstępne szkolenia BHP w formie zdalnej. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z wymaganiami rozporządzenia               w sprawie  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy a jednocześnie został dopasowany do stanowisk pracy.

Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w sposób interesujący, angażowała uczestników  w przebieg szkolenia, omawiała liczne, praktyczne przykłady. Po zakończonych szkoleniach niezwłocznie przygotowała niezbędną dokumentację.

Polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako profesjonalnego i zaangażowanego trenera oraz inspektora BHP.

REFERENCJE

Recon Construction Sp. z o.o. w Katowicach

Koordynator projektu

2.9.2021

Pani Agnieszka Żarecka w ramach projektu "Akademia profesjonalistów - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa śląskiego" przeprowadziła szkolenia:

 • "Asertywność i techniki wywierania wpływu" w terminie 10-11.07.2021 w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla grupy 8-osobowej;

 • "Efektywna komunikacja interpersonalna" w terminie 28-29.08.2021 w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla grupy 11-osobowej

Uczestnikami szkolenia były wszystkie osoby dorosłe, mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy dążą do uzyskania/podniesienia swoich kwalifikacji.

Pani Agnieszka jest bardzo kompetentną i profesjonalną trenerką, która prowadzi zajęcia w sposób angażujący wszystkich uczestników szkolenia. Odbiór szkolenia przez osoby uczestniczące w zajęciach był bardzo pozytywny, co potwierdzają bardzo przychylne opinie w ankietach oraz odbyte rozmowy z uczestnikami po szkoleniu.

Rekomenduję Panią Agnieszkę jako profesjonalną i zaangażowaną trenerkę.

REFERENCJE

Wyższa Szkoła Bankowa  w Poznaniu

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Dziekan

28.6.2021

Pani Agnieszka Żarecka była zatrudniona w Wyższej Szkole Bankowej na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2020/2021. W semestrze zimowym zrealizowała łącznie 9 godzin dydaktycznych.

Prowadzi;a ćwiczenia z przedmiotu: "Ochrona danych osobowych".

Pani Agnieszka wykazała się dużym zaangażowaniem w pracę, wysoką kulturą osobistą oraz pozytywnym podejściem do studentów.

Współpracę z Panią Agnieszką oceniam pozytywnie biorąc pod uwagę dobre przygotowanie merytoryczne do zajęć oraz umiejętność przekazywania wiedzy.

REFERENCJE

Recon Construction Sp. z o.o. w Katowicach

Koordynator projektu

10.6.2021

Pani Agnieszka Żarecka w ramach projektu "Nowe perspektywy dla młodych" w terminie 27-30.04.2021 przeprowadziła szkolenia:

 • "Zarządzanie czasem" oraz

 • "Trening asertywności" w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla grupy 12-osobowej.

Uczestnikami szkolenia były osoby w w wieku 18-29 lat mieszkające w województwie śląskim, które są bierne zawodowo lub pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, krótkoterminowych, których miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie, czego potwierdzeniem było uzyskanie pozytywnych opinii uczestników szkolenia.

Pani Agnieszka wykazała się profesjonalizmem i zaangażowaniem, a także łatwością w nawiązywaniu kontaktów z uczestnikami szkolenia, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Posiadane doświadczenie zawodowe w połączeniu z pasją trenerki do tego zawodu bezpośrednio przekładało się na wysoki poziom szkolenia.

Rekomenduję Panią Agnieszkę jako rzetelną i kompetentną trenerkę.

REFERENCJE

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Oddział Zamiejscowy w Chorzowie

28.5.2021

Pani Agnieszka Żarecka w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oddział zamiejscowy w Chorzowie w okresie od czerwca 2020 roku do maja 2021roku zrealizowała 7 szkoleń pt. „Zarządzanie zespołem”.

Każde ze szkoleń trwało 8 godzin dydaktycznych i dedykowane było kadrze kierowniczej. Szkolenia miały formę otwartą gdzie uczestnikami byli pracownicy zróżnicowanych firm.

Szkolenia obejmowały taki zakres tematyczny jak:

 1. Rola szefa w zespole pracowniczym

 2. Style kierowania a osobowość managera

 3. Wyznaczanie zasad i ram współpracy w zespole

 4. Struktura profesjonalnego expose

 5. Efektywne motywowanie pracowników

 6. Nadzór i weryfikacja wykonania zadania

 7. Nagrody i kary jako narzędzie zarzadzania zespołem

 8. Przekazywanie pracownikom tzw. trudnych decyzji

 9. Asertywna komunikacja z zespołem

 10. Mediacje szefa w zespole

Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w sposób profesjonalny, dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem liderskim, pozwalała uczestnikom na samodzielne wyciąganie wartościowych wniosków stosując pracę z pytaniami.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili zarówno umiejętność przekazania wiedzy przez Panią Agnieszkę, jak również zaangażowanie czy jakość opracowanych materiałów szkoleniowych.

W związku z wysoką jakością szkoleń wzbogaconych praktyką gorąco polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako trenera z zakresu m.in. rozwoju kompetencji przywódczych.

REFERENCJE

FHUP CHEMAL

Właściciel

26.3.2021

Udzielam referencji dla firmy ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO jako rzetelnego i solidnego partnera.

Już po raz kolejny mieliśmy okazję gościć Panią Agnieszkę Żarecką w naszej firmie. W marcu tego roku Pani Agnieszka odwiedziła nas ze swoim szkoleniem dla kadry zarządzającej.

Pani Agnieszka Żarecka wdrożyła niżej wymienione zadania:

 • rozwinięcie kompetencji kierowniczych polegających na przekazaniu wiedzy z zakresu technik i narzędzi służących efektywnego zarządzaniu zespołem.

Szkolenie Ja lider było bardzo inspirujące, ciekawe oraz dające wiele do myślenia. Przez 18 godzin dydaktycznych intensywnej pracy dało możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Wiele ciekawych ćwiczeń, testów oraz gier strategicznych sprawia, że żaden z uczestników szkolenia nie nudzi się i nie zerka na zegarek.

Trenerka w osobie Pani Agnieszki Żareckiej posiada ogromną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi popartą doświadczeniem praktycznym. Jest osobą niezwykle miłą, życzliwą, ciepłą oraz bardzo pomocną i otwartą na drugiego człowieka.

Firma ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO zyskała u nas bardzo dobrą opinię co pozwala nam polecić ją jako sprawdzonego partnera, potrafiącego realizować ciekawe oraz wartościowe rozwiązania z zakresu rozwoju kompetencji kierowniczych niezbędnych na stanowisku managera.

Z pewnością jeszcze nieraz zaprosimy Panią Agnieszkę Żarecką do naszej organizacji.

REFERENCJE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

10.5.2021

Potwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka, reprezentująca firmę Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo zrealizowała dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach następującą usługę szkoleniową:

 1. przeprowadzenie szkolenia z pracownikami kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej oraz administracyjnej i zarządzającej z tematu Uniwersalne kompetencje społeczne

w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych.

Wykonana usługa odpowiada warunkom zawartej umowy i jej wykonanie nie budzi zastrzeżeń. Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych potwierdzili wysoką jakość przygotowania merytorycznego zajęć i materiałów.

REFERENCJE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

29.4.2021

Potwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka, reprezentująca firmę Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo zrealizowała dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach następujące usługi szkoleniowe:

 1. przeprowadzenie szkolenia z pracownikami kadry administracyjnej i zarządzającej z tematu Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej

w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych.

Wykonana usługa odpowiada warunkom zawartej umowy i jej wykonanie nie budzi zastrzeżeń. Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych potwierdzili wysoką jakość przygotowania merytorycznego zajęć i materiałów.

REFERENCJE

Wyższa Szkoła Bankowe we Wrocławiu

30.4.2021

Zaświadcza się, że Pani Agnieszka Żarecka w roku akademickim 2020/21 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przedmiotem zawartej umowy jest opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych. Obecnie przeprowadziła łącznie 30 godzin (20 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń) z przedmiotu Zarządzanie zespołem sprzedażowym.

REFERENCJE

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Kierownik Dziekanatu Studiów Podyplomowych

3.3.2021

Potwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka prowadziła zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w roku akademickim 2020/2021 na kierunku MBA w ochronie zdrowia Praktyka zarządzania organizacją biznesową w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

Zrealizowane zajęcia zostały wysoko ocenione. Słuchacze zwrócili szczególną uwagę na przygotowanie merytoryczne Pani Agnieszki Żareckiej, praktyczny i zrozumiały sposób prowadzenia zajęć oraz wartościowe materiały dydaktyczne.

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę przy realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych rekomenduję Panią Agnieszkę Żarecką jako solidnego, posiadającego bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne trenera i wykonawcę powierzonych szkoleń.

REFERENCJE

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

5.1.2021

W dniach 17-18 grudnia 2020 roku Pani Agnieszka Żarecka prowadziła szkolenie "Problem Solving" dla studentów kierunków Filologia i Ekonomia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej w wymiarze 12 godzin dydaktycznych.

Szkolenie organizowane było w ramach projektu "Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pani Agnieszka jako trener została wysoko oceniona przez studentów będących uczestnikami szkolenia. Studenci docenili zarówno sposób przekazywania wiedzy, prowadzone ćwiczenia pomocne  w jej utrwaleniu, jak również sposób komunikacji.

W związku z powyższym gorąco polecamy Panią Agnieszkę, reprezentującą firmę szkoleniową Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

REFERENCJE

Akademia Ignatianum w Krakowie

Prorektor

15.12.2020

Akademia Ignatianum składa serdeczne podziękowania dla Pani Agnieszki Żareckiej reprezentującej firmę AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO za przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni pn."Ochrona danych osobowych w uczelni wyższej"  dla 30 osób w łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych w terminie 19 oraz 22.06.2020 oraz 30.11.2020-1.12.2020 r.

Pani Agnieszka sumiennie i terminowo wywiązała się z naszych ustaleń w zakresie ww. szkolenia. Ewaluacja szkolenia potwierdziła wysokie kompetencje prowadzącej, która uzyskała pozytywne oceny od uczestników szkolenia. Rekomendujemu usługi szkoleniowe Pani Agnieszki Żareckiej jako profesjonalne oraz przeprowadzone w sposób kreatywny i interesujący dla uczestników.

REFERENCJE

Centrum Inwestyacji Społecznych

Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.

23.11.2020

CIS udziela referencji Pani Agnieszce Żareckiej, która w miesiącu październiku i listopadzie 2020 r. przeprowadziła łącznie 9 szkoleń z zakresu Autoprezentacji w wymiarze 135 godzin zegarowych (180 godzin dydaktycznych).

Szkolenia przeprowadzone były w profesjonalny sposób. Pani Agnieszka dała się poznać jako osoba rzetelna, kompetentna i fachowa. Swoje doświadczenia i wiedzę przekazuje w sposób zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia. Tematy omawiane podczas szkoleń zostały ujęte w nowatorski sposób, przez co znacząco podniosły poziom świadomości uczestników szkolenia, dlatego też z pełną świadomością polecamy Panią Agnieszkę jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy.

REFERENCJE

Dyrektor

Technikum nr 2 w Tychach

15.10.2020

Dyrekcja Technikum nr 2 w Tychach potwierdza, że Pani Agnieszka Żarecka zorganizowała i przeprowadziła szkolenie pt."Doradztwo zawodowe - nowoczesne, aktywne poszukiwanie pracy"  dla 71 uczniów technikum podzielonych na 6 grup szkoleniowych w okresie wrzesień-październik 2020 r. w wymiarze 90 godzin szkoleniowych.

Pani Agnieszka Żarecka terminowo i rzetelnie wywiązywała się ze wszystkich swoich obowiązków, zgodnie ze złożonym harmonogramem i programem nauczania. Jako trener prowadzący zajęcia zaprezentowała szeroką wiedzę i doświadczenie w omawianych zagadnieniach a zakres merytoryczny szkolenia został dostosowany do potrzeb jego uczestników  i profesjonalnie zaprezentowany.

Technikum nr 2 w Tychach z przyjemnością rekomenduje Panią Agnieszkę Żarecką jako profesjonalnego i doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług szkoleniowych.

REFERENCJE

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

w Rudzie Śląskiej

30.09.2020

W dniu 22 oraz 29 września Pani Agnieszka Żarecka przeprowadziła szkolenie dla pracownika Stowarzyszenia delegowanego do pełnienia funkcji  Inspektora ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia Pani Żarecka wykazała się ogromną wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych. W bardzo przystępny sposób potrafiła również tą wiedzą się podzielić. Tematy omawiane podczas szkolenia zostały przedstawione w sposób innowacyjny i interesujący. Szkolenie przeprowadzone zostało z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Co zdecydowanie wyróżnia Panią Agnieszkę to indywidualne podejście do Klienta. Pani Żarecka dokonała szczegółowej analizy potrzeb naszego Stowarzyszenia i odpowiedziała na nie adekwatną ofertą doradczo- szkoleniową.

Zdecydowanie rekomendujemy usługi pani Agnieszki w zakresie prowadzenia szkoleń!

REFERENCJE

Manager Projektu

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

23.09.2020

Oświadczam, że firma AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO przygotowała i przeprowadziła szkolenie pn. "Problem Solving w nowoczesnej dydaktyce", które zrealizowane zostało w ramach projektu "Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB"(...)

Szkolenie dedykowane było dla Kadry Dydaktycznej Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Zrealizowane zostało 7 września 2020 r., obejmowało 8 h dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej.

Trener, Pani Agnieszka Żarecka, od wczesnych etapów realizacji szkolenia, jaki i w trakcie jego prowadzenia, dał się poznać jako osoba kompetentna, zaangażowana oraz rzetelna. Dokumentacja związana z realizacją kursu  została dostarczona w sposób prawidłowy, zgodny z umową. Wiedza została przekazana uczestnikom szkolenia w sposób przejrzysty i zrozumiały. Uczestnicy nabyli nowe umiejętności i wdrożyli je do swojej codziennej pracy.

Firma AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO sumiennie i terminowo wywiązywała się ze wszystkich obowiązków.

W związku z powyższym, z największą odpowiedzialnością polecam firmę AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy.

REFERENCJE

Koordynator Projektu

RECON Consulting Sp. z o.o.

11.09.2020

Pani Agnieszka Żarecka przeprowadziła szkolenia kompetencji miękkich: "Zarządzanie czasem" i "Trening asertywności" w ramach projektu "Nowe perspektywy dla młodych!"  w terminie 3.09.2020-6.09.2020. Każdy z modułów obejmował 15 godzin dydaktycznych zajęć.

Grupą docelową projektu są osoby bierne zawodowo oraz osoby ubogie pracujące w wieku 18-29 lat, zamieszkujące teren woj. śląskiego.

Usługa zrealizowana została sumiennie, odpowiedzialnie i z pełnym zaangażowaniem. Pani Agnieszka cechuje się ogromną wiedzą z zakresu przedmiotowego szkolenia oraz posiada wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, co pozwala na skuteczne przekazanie informacji Uczestnikom Projektu.

Rekomenduję Panią Agnieszkę Żarecką jako trenera z zakresu kompetencji miękkich

REFERENCJE

Centrum Rozwoju i Edukacji

13.08.2020

Zaświadczamy, że Pani Agnieszka Żarecka prowadziła szkolenia dla klientów Centrum Rozwoju i Edukacji w Katowicach z zakresu ochrony danych osobowych pt. "Chronimy dane osobowe zgodnie z RODO"  dla następujących firm:

 1. Strong PC z Tarnowskich Gór w  dniu 19 maja 2018 roku w wymiarze 10 godzin dydaktycznych,

 2. Biuro rachunkowe Magmar z Pszczyny w dniu 26 czerwca 2018 roku w wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Pani Agnieszka prowadziła szkolenia w sposób ciekawy i angażujący uczestników w przebieg szkolenia. Wykorzystywała liczne ćwiczenia i filmy oraz przywoływała praktyczne przykłady i wskazówki z zakresu prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Polecam współpracę z Panią Agnieszką Żarecką jako osobą budującą pozytywne relacje z uczestnikami szkoleń, a dodatkowego jako dokładnego i sumiennego trenera z zakresu ochrony danych osobowych.

REFERENCJE

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

17.07.2020

W dniach 28-30 czerwca 2020 r. Pani Agnieszka Żarecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo NIP 6342261250, przeprowadziła szkolenie dla dwóch pracowników Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z zagadnień Efektywnego budowania zespołu - doskonalenie kompetencji kierowniczych.

Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy z zakresu technik i narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu zespołem, poszerzenie umiejętności wdrożenia zasad efektywnej współpracy zespołowej oraz wykształcenie postawy zorientowanej na budowaniu autoryetu skutecznego managera. 

Zrealizowany program obejmował realne potrzeby uczestników. Założone cele zostały osiągnięte, uczestnicy kursu wdrażają zalecenia poszkoleniowe w swoje codzienne działania.

Szkolenie został zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej. 

Rekomenduje współpracę z Panią Agnieszką Żarecką w temtyce ww. szkolenia.

REFERENCJE

Dyrektor

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

12.03.2020

Potwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka w dniu 6 lutego 2020 roku przeprowadziła szkolenie "Chronimy dane osobowe zgodnie z RODO" dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Pani Agnieszka prowadziła szkolenie w sposób profesjonalny, odpowiadała na pojawiające się pytania oraz wykorzystywała liczne przykłady z zakresu ochrony danych osobowych. Nawiązała pozytywne relacje z grupą i angażowała uczestników w całościowy przebieg spotkania.

Uczestnicy spotkania ocenili szkolenie jako interesujące oraz przydatne w wykonywaniu obecnych obowiązków.

Polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako osobę rzetelną i kompetentną w realizacji projektów szkoleniowych z zakresu RODO.

REFERENCJE

Właściciel

Elpaso Ogrodzenia

5.02.2020

Wystawiam pozytywną opinię dotyczącą współpracy z Panią Agnieszką Żarecką w zakresie przygotowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Stwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka jest osobą kompetentną, wykonała swoje zadanie sprawnie i z należytą starannością. W zrozumiały sposób wytłumaczyła, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i w jaki sposób je wypełnić. Odpowiedziała na wszystkie pytania.

Materiały udostępnione przekazane przez Panią Agnieszkę umożliwiły nam właściwe przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów.

Pani Agnieszka Żarecka jest godna polecenia i rekomendacji.

LIST REFERENCYJNY

Akademia WSB

w Dąbrowie Górniczej

22.01.2020

W dniach 9-10.01.2020 r. oraz 16-17.01.2020 r. Pani Agnieszka Żarecka z firma Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo przygotowała i z pełnym profesjonalizmem prowadziła dwa szesnastogodzinne szkolenia nt. "Obsługa Klienta w Help Desk". Zajęcia przygotowane były  dla studentów studiów stacjonarnych na kierunkach Ekonomia i Filologia biorących udział w projekcie "Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu" realizowanym przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB.

Projekt współfinansowny jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój , Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1  kompetencje w szkolnictwie wyższym.

W trakcie szkoleń, jak również na wcześniejszych etapach  zamówienia warsztatów, Pani Agnieszka dała się poznać jako specjalista w swojej dziedzinie.  Jest to osoba rzetelna, kompetentna, fachowa, z ogromnym zaangażowaniem, dzięki czemu spotkania odbywały się w przyjemnej atmosferze z jednoczesnym poczuciem efektywnego pozyskiwania wiedzy.

Pani Agnieszka swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia. Tematy omawiane podczas zajęć zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób, przez co znacząco podniosły poziom wiedzy naszych studentów, o czym świadczy najwyższa ocena w ankietach ewaluacyjnych. Dlatego też z pełną odpowiedzialnością, polecamy Panią Agnieszkę Żarecką jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy.

REFERENCJE

Menedżer Projektu

Akademia WSB

7.01.2020

Oświadczam, że firma Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo z siedzibą w Czeladzi ul. Piaskowa 69 wykonała pełen zakres usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn.: "Problem Solving", które jest realizowane w ramach projekt "Excellence in Education - kompleksowy program rozwoju Akademii WSB" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie to było skierowane do studentów Akademii WSB w Wydziale Nauk Społecznych w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Olkuszu, Krakowie, Cieszynie i w Żywcu. Łącznie przeszkolono 54 osoby w okresie od 7/2019-12/2019. Wymiar godzin każdego ze szkoleń - 8 h dydaktycznych (łącznie 56h)

Uczestnicy w anonimowej ankiecie wysoko ocenili kompetencje Wykonawcy oraz przebieg i poziom zajęć.

Dotychczasowa współpraca spełnia nasze oczekiwania i z pełnym zaufaniem polecamy firmę jako solidnego i rzetelnego Wykonawcę.

REFERENCJE

Partner Zarządzający

EXBIS

29.12.2019

Pani Agnieszka Żarecka realizowała w grudniu 2019 roku zajęcia z przedmiotu "Kreatywność", w ramach bloku Trening Umiejętności Menedżerskich realizowanych przez firmę szkoleniowo-doradczą EXBIS na studiach MBA INDUSTRY 4.0 prowadzonych przez Politechnikę Śląską.

Zajęcia były przygotowane i poprowadzone  w perfekcyjny sposób z wykorzystaniem nowowczesnych technik edukacyjnych odpowiadając w pełni merytorycznym standardom międzynarodowych studiów MBA.

Polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako utalentowaną, doświadczoną i odpowiedzialną trenerkę oraz wykładowczynię przedmiotów z zakresu umiejętności menedżerskich.

REFERENCJE

Prezes Zarządu

VR Training

19.12.2019

W dniach 20 oraz 25 listopada 2019 roku Pani Agnieszka Żarecka prowadziła dla dwóch różnych grup kierowniczych pn. "Przygotowanie do nowej roli w organizacji - warsztaty rozwojowe dla Brygadzistów."

Szkolenie trwało łącznie 20 godzin dydaktycznych i organizowane były dla Klienta VR Training , którym była firma Cersanit II S.A.

Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia dotyczące:

 • priorytetowych kompetencji przywódczych pomocnych w kierowaniu zespołem,

 • wizji i strategii osiągania założonych celów oraz zarządzania przez cele,

 • stylów zarządzania oraz źródeł motywacji,

 • motywującego delegowania zadań,

 • zasad udzielania efektywnej informacji zwrotnej,

 • asertywności w budowaniu marki osobistej.

Uczestnicy szkolenia docenili wieloletnie doświadczenie liderskie osoby prowadzącej szkolenie, zadawali liczne pytania dotyczące kierowania swoimi zespołami oraz chętnie uczestniczyli w przygotowanych zadaniach indywidualnych oraz zespołowych.​

Pani Agnieszka odpowiadała na liczne pytania oraz pomagała znaleźć rozwiązania na pojawiające się wyzwania w branży produkcyjnej.

Doceniając efekty pracy pragnę polecić Panią Agnieszkę Żarecką jako zaangażowanego i sumiennego trenera.

REFERENCJE

Prezes Zarządu

VR Training

19.12.2019

Pani Agnieszka Żarecka prowadziła szkolenie pn. "Lean Manufacturing" dla Klienta VR Training , którym była firma Cersanit S.A.

Szkolenie odbyło się w dniu 19 listopada 2019 r. w Starachowicach i trwało 10 godzin dydaktycznych.

Program szkolenia obejmował swym zakresem następującą tematykę:

 • cele i zasady Lean Managment,

 • efektywność Lean i oczekiwane rezultaty systemu produkcyjnego Lean,

 • triada strat - identyfikacja i zapobieganie,

 • przegląd narzędzi Lean Manufacturing  - 5S, Poka-Yoke, Benchmarking, TPM, VSM,

 • Kaizen - idea ciągłego doskonalenia się i standaryzacja pracy,

 • narzędzia definiowania problemu i poszukiwania rozwiązań

Pani Agnieszka podczas szkolenia dzieliła się ​swoim praktycznym doświadczeniem z zakresu "wyszczuplania" procesów, opracowała pomocne materiały i ćwiczenia dla uczestników szkolenia.

Szkolenie prowadzone było w przyjaznej atmosferze, angażowało wszystkich uczestników do aktywnego udziału a opracowane plany działań wdrożeniowych zmotywowały do postawienia ambitnych celów  do zrealizowania w swoim miejscu pracy.

Gorąco polecam współpracę z Panią Agnieszką Żarecką jako osobą kompetentną i zaangażowaną w realizowane projekty szkoleniowe.

REFERENCJE

Prezes Zarządu

VR Training

30.10.2019

W dniu 21 października 2019 roku Pani Agnieszka Żarecka prowadziła szkolenie pn. "Sztuka wystąpień publicznych", które trwało 8 godzin dydaktycznych. Szkolenie organizowane  było w ramach rozwoju kompetencji menedżerskich dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pani Agnieszka szybko nawiązała kontakt z grupą, angażowała wszystkich uczestników w zajęcia, aktywnie ich słuchała i udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Studencie docenili również wieloletnie doświadczenie praktyczne Pani Agnieszki zarówno z zakresu wystąpień publicznych, jak również z zakresu kompetencji liderskich.  Forma przekazu informacji została dostosowana do odbiorców szkolenia, co spotkało się z ich uznaniem.

Gorąco polecam współpracę z Panią Agnieszką jako osobą kompetentną i zaangażowaną w realizowane projekty rozwojowe.

REFERENCJE

Właściciel

Bądź "TU i TERAZ"

10.10.2019

Pani Agnieszka Żarecka w dniu 17 czerwca 2019 roku prowadziła dla Nestle S.A. Klienta Bądź "TU I TERAZ" warsztaty i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne Elżbieta Zawodniak  warsztat "Wartości zespołu jako fundament efektywnej współpracy".

Pani Agnieszka w sposób efektywny pracowała z grupą 16-osobową wspólnie omawiając wartości funkcjonujące w organizacji. Warsztat przebiegał w przyjaznej atmosferze, uczestnicy z chęcią angażowali się w przebieg spotkania i zadania do zrealizowania.

Pani Agnieszka nawiązała pozytywne relacje z grupą, angażowała w przebieg spotkania, odpowiadała na pojawiające się pytania co przyczyniło się do realizacji postawionego celu.

Doceniając efekty pracy pragnę polecić Panią Agnieszkę Żarecką jako osobę zaangażowaną w realizowane projekty rozwojowe, sumienną i otwartą na drugiego człowieka. 

REFERENCJE

Koordynator Projektu

Construction Sp. z o.o.

30.10.2019

Pani Agnieszka Żarecka przeprowadziła szkolenie zawodowe "Bankowość" w ramach projektu "Zatrudnienie? Nic prostszego!" w terminie 14.10.2019 r.-18.10.2019 r.  Szkolenie obejmowało 50 godzin dydaktycznych zajęć. Uczestnikami szkolenia były osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujące teren województwa śląskiego. 

Podczas szkolenia omówione zostały następujące tematy:

 • działalność bankowa i instytucje funkcjonujące na rynku usług finansowych  - 10 godzin dydaktycznych;

 • produkty bankowe, zasady ich nabywania i czyhające niebezpieczeństwa - 10 godzin dydaktycznych;

 • chronimy dane osobowe zgodnie z Rodo czyli ochrona danych osobowych w działalności banków - 10 godzin dydaktycznych;

 • praca zespołowa warunkiem sukcesu w identyfikacji przyczyn problemu i poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań - 10 godzin dydaktycznych;

 • komunikacja jako jedna z wartości stanowiących filar bankowości oraz zarządzania przez cele, nie tylko sprzedażowe - 10 godzin dydaktycznych.

Panią Agnieszkę Żarecką cechuje sumienność, odpowiedzialność. Posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu realizowanego szkolenia. Jednocześnie jest osobą komunikatywną, która potrafi przekazać swoją wiedzę i umiejętności Uczestnikom szkolenia.  ​Zajęcia były przygotowane z dużym zaangażowaniem ze strony trenera.

Rekomenduję Panią Agnieszkę Żarecką jako rzetelnego i kompetentnego trenera.

REFERENCJE

Partner Zarządzający

EXBIS

4.09.2019

Pani Agnieszka Żarecka przeprowadziła audyt naszej dokumentacji oraz praktyk w zakresie RODO, a następnie wspierała nas w przygotowaniu nowelizacji wspomnianej dokumentacji zgodnie z najlepszymi wzorami odpowiadającymi branży usług rozwojowych, którą reprezentujemy. 

Jej profesjonalne przygotowanie, doświadczenie, znajomość przepisów oraz realiów we wspomnianym zakresie sprawiły, że z sukcesem przeszliśmy kontrolę certyfikacyjną obejmującą m.in. sposób funkcjonowania firmy w kontekście ochrony danych osobowych .

Na szczególne uznanie zasługuje jej dokładność, eksperckie wyczucie "niuansów", umiejętność współpracy z "laikami", terminowość i życzliwość. 

Z pełnym poczuciem odpowiedzialności rekomenduję Panią Agnieszkę jako znakomitego partnera w zakresie wszystkich kwestii związanych z praktyką ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

REFERENCJE

Prezes Zarządu

Solid Partner Księgowość

28.08.2019

Pani Agnieszka Żarecka z firmy Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo w dniu 6.08.2019 przeprowadziła w siedzibie firmy Solid Partner Księgowość Sp. z o.o. szkolenie „Chronimy dane osobowe zgodnie z RODO”.

Pani Agnieszka sumiennie i terminowo wywiązała się z naszych ustaleń w zakresie przeprowadzenie ww. szkolenia. Jej działania charakteryzowały się profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do powierzonego zadania. Duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania.

Pani Agnieszka jest osobą pełną pasji, inspiracji, zaangażowania, kreatywności, entuzjazmu i ogromnej wiedzy, którą przekazała nam w czasie przeprowadzonego szkolenia.

REFERENCJE

Dyrektor

Żłobek Miejski

25.07.2019

Niniejszym pismem potwierdzam, że z Panią Agnieszką Żarecką mamy przyjemność współpracować od lipca 2018 roku w ramach umowy o świadczenie usług. 

Jako osoba piastująca funkcję Inspektora ochrony danych osobowych w Żłobku potrafi dobrze określić potrzeby w zakresie ochrony danych osobowych, wykazując znajomość działalności Administratora - Żłobka.

W ramach swoich obowiązków wynikających z Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mocno wspiera nas w realizacji zadań, organizując regularne szkolenia dla pracowników Żłobka. Jest osobą posiadającą dużą wiedzę fachową. Jej szkolenia są ciekawe, pokryte licznymi przykładami z życia codziennego i angażujące słuchaczy. Jest otwarta i komunikatywna, posiada dobry kontakt z dyrekcją i całym personelem. 

Pani Inspektor posiada umiejętność analizowania i interpretowania treści przepisów prawnych. Rzetelnie podchodzi do swoich obowiązków, posiadając wysoki poziom etyki zawodowej.

Śmiało rekomendujemy Panią Agnieszkę Żarecką, jako osobę sprawdzoną w pełnieniu funkcji Inspektora danych osobowych i godną polecenia.

REFERENCJE

Prezes Zarządu

VR Training Sp. z o.o.

5.07.2019

Potwierdzam, że Pani Agnieszka Żarecka w dniu 3 czerwca 2019 roku prowadziła szkolenie „Mobbing w miejscu pracy. Reagowanie na zjawisko mobbingu”. Szkolenie organizowane było dla Klienta VR Training Sp. z o.o., firmy ACS Sp. z o.o. i objęło cztery grupy pracowników.

Pani Agnieszka prowadziła szkolenie w sposób profesjonalny, odpowiadała na pojawiające się pytania oraz wykorzystywała liczne przykłady z zakresu mobbingu. Nawiązała pozytywne relacje z grupą i angażowała uczestników w całościowy przebieg spotkania.

Polecam Panią Agnieszkę jako osobę rzetelną i kompetentną w realizacji projektów szkoleniowych.

REFERENCJE

Właściciel

Firma Szkoleniowa

30.05.2019

Pani Agnieszka Żarecka w dniach 21-22 maj 2019 roku prowadziła szkolenie z zakresu Ja lider, w ilości 20 godzin dydaktycznych. 

Plan warsztatów został przeprowadzony na podstawie wcześniejszej analizy potrzeb uczestników, a także z uwzględnieniem przydatności przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełniając ankietę ocenili warsztaty z Panią Agnieszką jako profesjonalne, interesujące a także motywujące ich do dalszej pracy. Pani Żarecka wykazała się nie tylko wiedzą teoretyczną ale także bardzo przydatną wiedzą praktyczną, która była bardzo wartościową i stanowiła sporą częścią szkoleń prowadzonych przez Panią Agnieszkę.

Uczestnicy szkolenia nabyli szereg umiejętności przydatnych w wykonywaniu obecnych obowiązków.

Z cała odpowiedzialnością polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako trenera.

PODZIĘKOWANIE

Właściciel

Edu4Fun

Przedszkole Mali Giganci i Żłobek Giganciki

16.05.2019

Przedszkole Mali Giganci i Żłobek Giganciki składa serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki za przeprowadzenie warsztatów „Razem możemy więcej”. Spotkanie było skierowane dla nowo utworzonego zespołu pracowników przedszkola i żłobka.

Szybka i skuteczna komunikacja w zespole jest niezbędna do wykonywania głównych celów i zadań placówki opiekuńczo – edukacyjnej, wpływa bowiem bezpośrednio na atmosferę i klimat w całej placówce.

Pani Agnieszka w sposób rzetelny i merytoryczny przeprowadziła ćwiczenia pozwalające  uświadomić uczestnikom warsztatów zasady komunikacji i zalety dbania o jakość komunikacji oraz lepiej poznać siebie na wzajem. Z warsztatów ZESPÓŁ wyszedł  pozytywnie nastawiony rozumiejący, że każdy w zespole ma swoje role i zadania czasami różne, ale jeden wspólny CEL.

OPINIA

Uczestnicy szkolenia JA LIDER

M+P Przemysłowe Urządzenia Myjące S.A

10.04.2019

Pani Agnieszka podczas prowadzenia szkolenia dla pracowników naszej firmy wykazała się ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Szkolenie przygotowane było w sposób bardzo interesujący, nie było to tylko suche szkolenie, które polegało na przekazywaniu wiedzy. Opierało się ono na wspólnie wykonywanych zadaniach, które pokazywały nam jak współpracować, jak zorientować się na cel, jakie są nasze mocne i słabe strony. Po czym wskazywała nam drogę w jaki sposób możemy poradzić sobie z sytuacjami.

Pani Agnieszka zorientowała się na czym polegają trudności, z którymi na co dzień spotykamy się w pracy i podeszła do nas bardzo indywidualnie. Każdą "lekcję" odnosiła konkretnie do nas, abyśmy wynieśli ze szkolenia jak najwięcej cennych wskazówek. 

Mamy nadzieję spotkać się jeszcze z Panią Agnieszką, zasięgnąć kolejnych rad oraz zagłębić się bardziej w już poruszane tematy.

REFERENCJE

Kierownik ds. operacyjnych

ASD Systems

26.04.2019

ASD SYSTEMS POLSKA sp. z o.o. sp. k. serdecznie dziękuje firmie Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo za zorganizowanie i profesjonalne przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z tematu JA LIDER dnia 25.04.2019 r. w Bielsku-Białej przez Panią Agnieszkę Żarecką.

Prowadząca podczas szkolenia wykazała się dużą sprawnością, kunsztem wiedzy i doświadczeniem w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny, starannie przygotowane materiały oraz szczegółowo dopracowany program był w pełni dostosowany do potrzeb naszej Firmy. Sposób realizacji warsztatów angażował pracowników do aktywnego udziału w szkoleniu.

Profesjonalizm w przygotowaniu i realizacji oraz życzliwa współpraca z Pania Agnieszką zasługują na wysoką ocenę, a pozytywne opinie uczestników szkolenia powodują, iż z wielką chęcią rekomendujemy Firmę Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo do świadczenia usług szkoleniowych.

REKOMENDACJE

Właściciel

Centrum Finansowe

3.04.2019

W związku z odbytym szkoleniem pod tytułem "Ja lider" w dniu 25.03.2019 r. w Gdańsku z zakresu kompetencji menedżerskich, pragnę podziękować Pani Agnieszce Żareckiej za wysoki poziom szkolenia.

Podczas szkolenia "1na1" Pani Agnieszka w sposób bardzo kompetentny uporządkowała moją wiedzę w zakresie zarządzania zespołem.  Miałem duże oczekiwania do wyżej wymienionego szkolenia. Pani Agnieszka stanęła na wysokości zadania nie zapominając o profesjonalizmie jakim się kieruje w codziennej pracy. Jestem jej za to bardzo wdzięczny.

Z pewnością polecę szkolenie każdej osobie, która pragnie zadbać o swój rozwój zawodowy.

REKOMENDACJE

Dyrektor zarządzający

DOSKAM SP. Z O.O.

22.03.2019

Na zlecenie firmy szkoleniowo-doradczej DOSKAM Sp. z o.o. , Pani Agnieszka Żarecka przeprowadziła szkolenie JA LIDER dla naszego klienta z branży produkcyjnej, w terminie 12-13 marzec 2019 r.

Z przyjemnością potwierdzamy, że z pozytywnych wypowiedzi uczestników szkolenia wyrażonych w ankietach oraz z opinii menedżera wynika, że szkolenie przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Żarecką w pełni spełniło oczekiwania.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie trenerki na etapie dopasowywania programu do potrzeb firmy oraz umiejętność budowania partnerskich relacji z uczestnikami, które służyły osiągnięciu celów rozwojowych. Jej atutem jest też praktyczna wiedza wynikająca z wieloletniego doświadczenia menedżerskiego wykorzystywana w trakcie warsztatu.

Z przekonaniem polecam usługi Pani Agnieszki Żareckiej w zakresie realizacji programów dla kadry kierowniczej i planują naszą dalszą współpracę.

REKOMENDACJE

Uczestnik szkolenia JA LIDER

14.03.2019

Miałam szczęście brać udział w szkoleniu Ja lider w marcu tego roku.

Trenerka posiada ogromną wiedzę popartą doświadczeniem z zakresu obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
Szkolenie było mega inspirujące, ciekawe i dające wiele do myślenia

Przez 16 godzin bardzo inspirującej pracy dało możliwość zgłębienia jaki naprawdę powinien być prawdziwy menadżer.
Wiele ciekawych ćwiczeń, testów oraz gier sprawia, że nikt się nie nudzi i nie zerka na zegarek.
Szkolenie wspaniałe. Trenerka fantastyczna, ciepła, pomocna i bardzo otwarta na drugiego człowieka.
Szczerze polecam. Chętnie jeszcze raz wzięłabym udział w tym szkoleniu.

REFERENCJE

Koordynator merytoryczny

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

22.03.2019

Zaświadczam, że Pani Agnieszka Żarecka przygotowała i przeprowadziła szkolenie z wykorzystaniem gier menedżerskich dla kadry kierowniczej Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w ramach projektu "D.N.A. WSB -Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa została wykonana należycie i zgodnie z umową.  Szkolenie zostało dopasowane do naszych potrzeb. Na wszelkie pytania i wątpliwości organizator udzielał natychmiastowej odpowiedzi. Kompleksowo opracowane materiały szkoleniowe oraz wysokie kwalifikacje prowadzącego sprawiły, iż uczestnicy oprócz wiedzy  teoretycznej podwyższyli kompetencje menedżerskie.

REFERENCJE

Właściciel

Biuro rachunkowe

09.01.2019

Biuro rachunkowe Żaneta Krawiec potwierdza współpracę z Panią Agnieszką Żarecką w sprawie szkolenia "RODO w biurze rachunkowym" oraz pomocy w opracowaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Dzięki profesjonalizmowi osoby szkolącej, dobrej organizacji, jak również odpowiedniemu wyposażeniu do prowadzenia zajęć, uczestnicy osiągnęli wysoki stopień wiedzy oraz uzyskali dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Agnieszka Żarecka jest godna polecenia jako firma rzetelna i kompetentna do realizacji powierzonych jej zadań.

REFERENCJE

Właściciel firmy

Kominki DELUXE

28.11.2018

Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie dla Pani Agnieszki Żareckiej Inspektora Ochrony Danych Osobowych z która nawiązaliśmy współpracę. Nasza współpraca przebiegała bez jakichkolwiek zastrzeżeń i w bardzo miłej atmosferze. Z wielką przyjemnością polecamy Państwu jej usługi, które zawsze cechują wiarygodność, solidność i wysoka jakość. Szeroka oferta tej Firmy wraz z fachową i doświadczoną obsługą pozwala na szybką realizację potrzeb klienta. Firmę prowadzoną przez Panią Agnieszkę cechuje wysoka jakość oferowanych produktów, dopasowywanie ofert do wymagań i potrzeb danego klienta a wysokie kompetencje pomagają w dobrym wyborze oferty oraz jej szybkiej i terminowej realizacji.

OPINIA

Uczestnik szkolenia

JA LIDER

02.12.2018

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Pani Agnieszka bardzo miła, kompetentna. Porusza bardzo wiele istotnych problemów, pozwala samemu wyciągnąć istotne wnioski nie sugerując gotowego rozwiązania. Polecam!

REFERENCJE

Dyrektor

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

06.11.2018

Podziękowanie dla Pani Agnieszki Żareckiej za ofiarowanie swojego czasu, wiedzy, podzielenie się pasją z gronem doradców zawodowych podczas warsztatów pt: "Stawiam na kreatywność" zrealizowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Serdecznie dziękujemy.

REFERENCJE

Właściciel firmy

NOEZA Consulting-Szkolenia

20.09.2018

Firma NOEZA Consulting-Szkolenia poświadcza, że Pani Agnieszka Żarecka w dniu 12.09.2018 r. przeprowadziła na jej zlecenie szkolenie pt. "Chronimy dane osobowe zgodnie z RODO". Program szkolenia obejmował następujący  zakres:

 • Podstawowe informacje i pojęcia dotyczące RODO

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Obowiązki Administratora danych

 • Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • Inspektor Ochrony Danych - zadania i kompetencje

 • Prawa jednostki w RODO

 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych - przykładowe aspekty dotyczące RODO

 • Prawo do ochrony prywatności w Polsce i Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych - zmiany po RODO

Pani Agnieszka zrealizowała zlecenie z należytą starannością, wykazując przy tym wysoki poziom merytoryczny. Szkolenie było prowadzone zarówno w formie wykładu, jak i dyskusji, co spotkało się z pozytywna reakcja uczestników. Praktyczna wiedza umożliwiła wy​jaśnienie zawiłych kwestii w klarowny sposób.

Serdecznie polecamy Panią Agnieszkę jako godnego zaufania profesjonalistę w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnym z obowiązującymi przepisami.

REFERENCJE

Właściciel firmy

Eureka Centrum Diagnozy i Terapii

31.05.2018

Z całą pewnością mogę polecić Panią Agnieszkę Żarecką każdemu kto próbuje przedrzeć się przez przepisy RODO. Przebiegająca współpraca z panią Agnieszką, celem przygotowania całej dokumentacji wynikającej z nowych przepisów o ochronie danych osbowych, była bez zarzutów. Pani Agnieszka jasno prezentowała zadania jakie musi spełnić firma w związku z RODO. Szukała, przy stałej współpracy z nami, nowych rozwiązań celem chronienia danych osobowych pacjentów. Potrafiła w sposób zwięzły, rzeczowy zaprezentować naszym pracownikom,najważniejsze przepisy w związku z RODO. Przygotowania przez nią dokumentacja zasługuje również na pozytywną ocenę.

REFERENCJE

Kierownik Działu 

Kształcenia Ustawicznego

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

5.04.2018

Zaświadczam, że Pani mgr Agnieszka Żarecka zrealizowała zajęcia dla dzieci w ramach zajęć Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej:

 • Oszczędzanie jest fajne - wykład o ekonomii (21.02.2018)

 • Kreatywność - pogłówkujmy razem (14.03.2018)

 • Zarządzanie talentami - elementy doradztwa zawodowego (15.03.2018)

W zajęciach o​rganizowanych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej uczestniczyło łącznie ponad 60 dzieci w wieku 6-12 lat.

Spotkania zostały przygotowane i przeprowadzone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości poznawczych dzieci - miały charakter interaktywny, dynamiczny, wykorzystano  atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Pani Agnieszka Żarecka łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, w sposób umiejętny i atrakcyjny przekazuje im swoją wiedzę.

REFERENCJE

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

5.04.2018

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej potwierdza, że Pani Agnieszka Żarecka w ramach szkolenia "Ja lider" przeprowadziła  8 godzin szkolenia w terminie 20 marca 2018 roku w sposób profesjonalny i zgodnie z przyjętym założeniami.

Program szkolenia:

 • Poznanie kompetencji przywódczych

 • Identyfikacja celu i właściwe planowanie

 • Organizacja a codzienne wyzwania managerskie

 • Delegowanie i motywowanie w dobrym stylu

 • Znaczenie rozmów ewaluacyjnych w pracy managera

Polecam współpracę z Panią Agnieszką Żarecką.​

REFERENCJE

Zastępca Dyrektora 

Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

23.03.2018

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaświadcza, że Pani mgr Agnieszka Żarecka w dniu 23 lutego 2018 roku przeprowadziła szkolenie pt. "Inaczej o zmianie czyli zarządzanie sobą w zmianie".

Warsztat odbył się w ramach cyklu szkoleń skierowanych do słuchaczy studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Pani Agnieszka Żarecka posiada odpowiednia wiedzę oraz doświadczenie umożliwijące przeprowadzenie zajęć z ww. zakresu.

Polecam Panią Agnieszkę Żarecką jako rzetelnego, uczciwego i bardzo komunikatywnego pracownika, który jest specjalistą w swojej dziedzinie.

REFERENCJE

Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

24.01.2018

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach prowadzonych projektów z zakresu edukacji ustawicznej współpracowała z Panią Agnieszka Żarecką reprezentującą firmę Ja Manager Consulting Mentoring. Pani Agnieszka Żarecka przeprowadziła szkolenia w ramach projektów tj.: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz". Zrealizowane szkolenia dotyczyły tematyki z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik motywacyjnych, metod rozwoju kreatywności, wyznaczania celów, kompetencji przywódczych,

Trener przeprowadził szkolenia tj. "Ja lider", "Stawiam na kreatywność". Czas trwania poszczególnych szkoleń wynosił 6 godzin zegarowych, szkolenie "Ja lider" zostało przeprowadzone dwukrotnie, łączna liczba dni szkoleniowych wyniosła 3 dni.

Pani Agnieszka Żarecka charakteryzuje się wysokim poziomem wiedzy eksperckiej z zakresu rozwoju umiejętności interperonalnych, cechuje ją profesjonalizm w działaniu oraz indywidualne podejście do uczestników szkolenia. Realizowane zajęcia były w pełni merytoryczne oraz dopasowane do potrzeb odbiorców. 

Pani Agnieszka Żarecka to kreatywny trener z bogatym doświadczeniem zawodowym, wyróżniający się nieszablonowym podejściem do współpracy z uczestnikami warsztatów. Zajęcia prowadzone przez Trenera zostały ocenione pozytywnie i stały się inspiracją do rozwoju własnego osób uczestniczących w spotkaniach.

Rekomenduję Panią Agnieszkę Żarecką jako Trenera z zakresu kompetencji miękkich oraz godnego zaufania partnera biznesowego.

REFERENCJE

Małopolskie Centrum Profilaktyki

20.12.2017

Pani Agnieszka Żarecka współpracowała z firmą Małopolskie Centrum Profilaktyki w zakresie przeprowadzenia cyklu warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas podstawowych w dniach 11-15 grudzień 2017 roku na zlecenie gminy Ożarów.

Do tematyki prowadzonych zajęć należały:

 • Smartfon jak narkotyk

 • Cyberprzemoc

 • Zdrowy styl życia

 • Tolerancja.

Opinie uczestników warsztatów przeprowadzonych przez Panią Agnieszkę były bardzo pozytywne. Potrafiła pobudzić grupę do dyskusji i refleksji. ​Miała dobry kontakt z uczniami, rzetelnie zrealizowała założenia warsztatów. Wiedzę przekazywała w sposób jasny i zrozumiały dla uczestników.

Polecamy do współpracy.

REFERENCJE

Dyrektor Projektu Bakcyl

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

3.11.2017

Pani Agnieszka Żarecka, wolontariuszka Projektu BAKCYL, współpracuje z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości od lutego 2017 r.

Edukacja finansowa społeczeństwa to dziś konieczne działanie, potwierdzające odpowiedzialność społeczna instytucji finansowych. Tym celom służy projekt BAKCYL, w którym wolontariusze prowadzą lekcje z zakresu zarządzania finansami i praktycznej bankowości w szkołach podstawowych, gimnazjach, a wkrótce też w liceach.

Pani Agnieszka Żarecka do dnia dzisiejszego zrealizowała 9 lekcji, za które pragniemy serdecznie podziękować.

Zebrane oceny od uczestników lekcji - zarówno nauczycieli, jak i uczniów, potwierdzają, że Pani Agnieszka Żarecka jest wzorowym wolontariuszem BAKCYLA. Zajęcia są prowadzone profesjonalnie i z wyjątkowym zaangażowniem.

Mamy nadzieję na efektywną kontynuację współpracy z Panią.

Rekomenduję Panią Agnieszkę Żarecką jako Trenera z zakresu kompetencji miękkich oraz godnego zaufania partnera biznesowego.

REFERENCJE

Veno's Studio

3.11.2017

W dniu 12.10.2017 nasza firma przeprowadziła warsztaty aktywizacyjne dla młodzieży w wieku 13 do 22 lat, mieszkańców województwa śląskiego (łącznie 267 osób) w ramach wyborów do Młodzieżowej Rady Województwa Śląskiego organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.W ramach warsztatów „Czy młodzi chcą samorządzić?” Pani Agnieszka Żarecka była jednym z trenerów-warsztatowców prowadzących zajęcia w ramach warsztatów diagnozy problem oraz warsztatu twórczego poszukiwania rozwiązywania problemu.Pani Agnieszka Żarecka w sposób zaangażowany i twórczy uczestniczyła w przygotowaniach do warsztatów, poznając i adaptując naszą unikalną metodę moderacji przestrzennej.W trakcie realizacji warsztatów nawiązała bardzo dobre relacje z trudna grupą około 20 uczestników, osiągając zamierzone cele warsztatowe oraz przygotowując rekomendacje do panelu plenarnego. Ponadto Pani Agnieszka Żarecka przygotowała powarsztatowy raport cząstkowy z pracy w swojej grupie.Z prawdziwą przyjemnością mogę polecać Panią Agnieszkę Żarecką jako zaangażowanego trenera i osobę prowadzącą warsztaty w szerokim zakresie tematycznym.

REFERENCJE

Partner Zarządzający Exbis

Exbis Eksperci Biznesmenom

23.10.2017

Exbis Szopa i Szóstak Sp. J. współpracowała z Panią Agnieszką Żarecką przy realizacji szkolenia dla swojego klienta jakim jest Bank Zachodni WBK S.A. Zasadnicza część pracy Pani Agnieszki to przygotowanie szkolenia z zakresu umiejętności osobistych, dopasowanego do szczególnych potrzeb Klienta.

Prowadząc zajęcia warsztatowe, Pani Agnieszka wykorzystała swoją fachową wiedzę i doświadczenie trenerskie. Przeprowadzone badania ankietowe wskazały na duży profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny (ocena 4.0/4.0)

Rekomendujemy Panią Agnieszkę Żarecką jako osobę profesjonalną i kreatywnie wykorzystującą nowoczesne techniki i narzędzia szkoleniowe oraz mającą świetny kontakt z grupą.

REFERENCJE

Wiceprezes Stowarzyszenia

Młode Zagłębie

30.08.2017

Dnia 18 kwietnia 2017 roku Pani Agnieszka Żarecka z firmy Ja Manager Consulting Mentoring prowadziła warsztaty z zakresu kreatywności oraz pracy w zespole.

Pani Agnieszka przygotowała ciekawy program oraz zapewniła materiały niezbędne do przeprowadzenia ww. warsztatów.
Szkolenie było wzmacniane prezentacją multimedialną oraz przykładami z życia trenerki.
Pani Agnieszka wywarła wrażenie bardzo zaangażowanej oraz oddanej swojej pracy osoby. Dobrze zorganizowana i pomysłowa - te cechy ją charakteryzują. Na przygotowanie warsztatów poświęciła bardzo dużo swojego czasu i włożyła w nie całą swoją energię, aby uczestnicy z maksymalnym efektem wykorzystali czas warsztatów.

Jak najbardziej polecam pracę z Panią Agnieszką Żarecką.

REFERENCJE

Prezes

Fundacji Impossible

14.08.2017

Mieliśmy przyjemność współpracować z trener Agnieszką Żarecką w ramach udziału Fundacji Impossible w Przystanku Woodstock 2017. Agnieszka prowadziła na nim dwukrotnie warsztat "Ja w zespole".

Szkolenia są jednym z fundamentów naszej działalności. Jako współtwórcy Europejskiej społeczności trenerów Trainers' Forum, promotorzy efektywnych szkoleń, z zainteresowaniem obserwowaliśmy w jaki sposób Agnieszka spróbuje zainicjować realna zmianę wśród uczestników w czasie warsztatu, który trwał będzie tylko godzinę. Okazało się, że w tak krótkim czasie była w stanie nie tylko przekazać niezwykle cenną dla uczestników wiedzę, ale też uzmysłowić im jej wpływ na codzienne życie i zaangażować ich w ćwiczenia i dyskusję.

Agnieszka jest bardzo pogodną i pełna optymizmu osobą, z łatwością nawiązującą kontakt z innymi i mówiącą w sposób, którego nie da się nie słuchać. Bardzo cenna w naszej współpracy okazała się jej elastyczność adaptacji do trudnych warunków prowadzenia warsztatu na festiwalu muzycznym.

Polecamy współpracę z Agnieszką wszystkim tym, którzy cenią sobie jakość, skrupulatność, dobry i przyjemny kontakt, rzeczowość i pozytywną atmosferę warsztatu.

REFERENCJE

Mentor i trener rozwoju osobistego

Autorka szkoleń BezpiecznaJa

Stowarzyszenie Fair is

14.08.2017

W dniach 2-3 sierpnia 2017 r. Pani Agnieszka Żarecka z firmy Ja Manager Consulting Mentoring prowadziła warsztaty w ramach projektu "BezpiecznaJa na Woodstock", będącego częścią Ogólnopolskiego projektu bezpłatnych szkoleń rozwoju osobistego dla kobiet i nastolatek w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, BezpiecznaJa.

Warsztaty organizowane były w ramach Akademii Sztuk Przepięknych podczas 23 Przystanku Woodstock.

Pani Agnieszka przygotowała program i przeprowadziła łącznie cztery warsztaty, dwa razy "Stawiam na kreatywność" oraz dwa razy "Bezpieczna komunikacja".

Warsztaty były dobrze przemyślane, uczestnicy otrzymali niezbędne materiały, a przekazana wiedza zapewne stanowiła inspirację dla jej uczestników. Szkolenie wzmacniane było licznymi przykładami z życia trenera.

Pani Agnieszka wykazała się punktualnością, dużym zaangażowaniem, otwartością na słuchaczy oraz bogatym doświadczeniem. Wszystkie warsztaty spotkały się z bardzo dobrym odbiorem i wysokimi ocenami uczestników.

Polecam współpracę z Panią Agnieszką Żarecką jako osobę dobrze zorganizowaną, pomysłową i pozytywnie nastawioną do uczestników, z którymi z łatwością nawiązywała dobry kontakt i zachęcała do otwartości.

DOTYCHCZASOWI PARTNERZY BIZNESOWI,

którym serdecznie dziękuję za owocną współpracę.

Fair-is-300x300.png

w ramach programu:

bannerBezpiecznaJa.png
logo_WIB_bez_tla (002).png

w ramach programu:

BAKCYL_WYBRANE_NAPISai (002).png
bottom of page