top of page

 JA LIDER

Przywództwo w czasach pandemii

szkolenie zdalne

Jak nie stracić na swoim autorytecie?

Jak delegować w niepewnym świecie?

Jak czuwać nad realizacją zadań w dobie pracy zdalnej?

Praktyczne szkolenie na które serdecznie zapraszam

osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego, 

jak również osoby pełniące rolę lidera w czasach pandemii.

Cel szkolenia

Celem biznesowym szkolenia jest:

 • nabycie wiedzy z zakresu technik i narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu zespołem na odległość, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia pewności siebie,

 • nabycie umiejętności wdrożenia zasad efektywnej współpracy zespołowej w dobie pandemii,

 •  wykształcenie postawy zorientowanej na budowaniu autorytetu skutecznego lidera.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie w wersji online prowadzone jest zarówno w formie mini-wykładów (10%), jako wprowadzenie do omawianych bloków tematycznych, jak i w formie aktywizującej (90%).

 

Podczas całego szkolenia uczestnicy biorą czynny udział oraz dzielą się z trenerem dobrymi praktykami z zakresu tematyki szkolenia. Zastosowane metody mają za zadanie prowadzić Uczestników do wygenerowania zmian zachowań, tak, aby wpłynęły one na realizację celów biznesowych.

Podczas szkolenia wykorzystuję  takie metody dydaktyczne jak:

 • praca indywidualna,

 • praca grupowa,

 • testy oraz quizy

 • case-study,

 • filmy,

 • dyskusje.

Program szkolenia
 dzień 1  

1.  PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE VUCA

 • VUCA - cztery elementy składowe

 • Umiejętności przywódcze według Diltsa w złożonym i zmiennym otoczeniu

 • Kompetencje warte pielęgnowania w świecie SPAM

Poznasz charakterystykę świata VUCA oraz umiejętności osobiste kluczowe dla prawidłowego rozpoznawania i reagowania.

2.  KOMPETENCJE TO PODSTAWA

 • Cechy i umiejętności lidera zmiany

 • Moje koło kompetencji

 • Priorytetowe kompetencje przywódcze w kierowaniu zespołem na odległość

Dowiesz się, które kompetencje są kluczowe w budowaniu Twojego autorytetu​ a dodatkowo zidentyfikujesz kompetencje warte rozwoju.

3. WIZJA, MISJA I STRATEGIA

 • Struktura profesjonalnego expose

 • Zasady definiowania motywujących celów rozwojowych

 • Wartości przywódcy gotowego sprostać wyzwaniom świata VUCA

 • Zasady i ramy współpracy zespołu w dobie pracy zdalnej

Poznasz wskazówki pomocne w przygotowaniu ważnego dla Ciebie wystąpienia publicznego oraz  zalety i sposoby wyznaczania obowiązujących zasad w Twoim zespole.

4.  ZNACZENIE KOMUNIKACJI W ŚWIECIE ZMIENNOŚCI I NIEPEWNOŚCI

 • Styl kierowania a osobowość managera

 • Style osobowości a ich wpływ na współpracę zespołową

 • Wpływ zdalnych spotkań zespołowych na efektywność pracy

Doświadczysz kontaktu z różnymi typami osobowości funkcjonującymi w otoczeniu oraz dokonasz ich charakterystyki, odkryjesz różnice w stylach budowania relacji i komunikowania się z innymi.

dzień 2

 

5.  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE

 • Etapy psychologicznego żalu

 • Źródła oporu wobec następujących zmian

 • Typologia zachowań w zespole w kontekście następujących zmian

 • Mapa zaangażowania zespołu

 • Bariery we wdrażaniu zmian w organizacji

Zgłębisz tajniki zarządzania zespołem w zmianie takie jak, pokonywanie barier  blokujących sprawne wprowadzanie usprawnienień czy dobieranie narzędzi komunikowania zmian w sposób zabezpieczający przed demotywacją.

6. JAK MOTYWOWAĆ NA ODLEGŁOŚĆ? - ŹRÓDŁA MOTYWACJI

 • Motywowanie w dobrym stylu - jak motywować aby nie zdemotywować?

 • Teoria McGregora we współczesnej organizacji a samospełniająca się przepowiednia

 • Postawy lidera wpływające na "wewnętrzne życie pracownika"

Poznasz wpływ czynników zewnętrznych na poziom motywacji i nabierzesz przekonania, że warto postawić na współpracę i zaufanie.

7. MOTYWUJĄCE DELEGOWANIE

 • Co zrobić aby delegowanie stało się przyjemnością dla pracownika i przełożonego?

 • Złote zasady delegowania zadań

Nabierzesz pewności siebie w procesie przekazywania odpowiedzialności oraz poznasz zasady motywującego delegowania.

 

8. ROZLICZANIE ZADAŃ 

 • Wartość dwustronnej informacji zwrotnej wg modelu FUKOZ

 • Praca z pytaniami czyli jak pomóc uwolnić drzemiący potencjał

Dokonasz analizy rozmów podsumowujących, której wyniki wzbogacisz narzędziami pomocnymi w ich efektywnym przeprowadzeniu.

9. JAK NIE STRACIĆ NA SWOIM AUTORYTECIE W DOBIE ZDALNEGO ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM?

 • Sylwetka lidera godna naśladowania

Dowiesz się jakie postawy przywódcze pomogą Ci w zbudowaniu takiej marki osobistej, która będzie stanowiła inspirację dla otoczenia.

Organizacja

Termin: 18 - 19 listopad 2020 w godz. 9:00 do 16:00

Miejsce: dowolne:)

 

Forma: zdalna - online

Koszt: 589,00 pln brutto za udział jednej osoby (cena zawiera 23% VAT)

           

Płatność: przelewem na wskazane konto bankowe; faktura dostarczana drogą elektroniczną.

contact
Zapisy

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności             

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Wypełnij Formularz zgłoszenia 

3. Wyślij wypełniony i podpisany Formularz na adres: zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com

4. Weź udział w szkoleniu i poznaj wiele wartościowych motywatorów do wykorzystania w codziennej pracy lidera.

Przekonaj się, że motywowanie na odległość jest prostsze niż sądziłeś.

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

bottom of page