top of page

REGULAMIN
newslettera

Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo

z siedzą w Czeladzi, 41-253 Czeladź, ul. Piaskowa 69

obowiązujący  od 20 marca 2023 roku

 1. Usługę Newslettera świadczy Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo z siedzibą w Czeladzi, 41-253 Czeladź, ul. Piaskowa 69, NIP: 6342261250 (dalej: Żarecka Szkolenia lub Usługodawca)

 2. Newsletter – to wiadomość elektroniczna przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która zawiera treści publikowane na Blogu Inaczej. Newsletter może zawierać na przykład artykuły, informacje o promocjach, organizowanych szkoleniach i inne treści marketingowe.

 3. Użytkownik - osoba/podmiot zapisujący się na usługę umożliwiającą otrzymywanie treści publikowanych przez Usługodawcę.

 4. Usługa Newslettera przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

 5. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie.

 6. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych tj: posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej) oraz właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej.

 7. Żarecka Szkolenia dostarcza Newsletter na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika, którego Użytkownik podaje w momencie zapisu na Newsletter a następnie potwierdza poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego wolę zapisania się na Newsletter. Opcja kliknięcia jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Żarecka Szkolenia w zakresie wysyłki Newslettera. Użytkownik dokonuje zapisu na usługę dobrowolnie.

 8. Niektóre serwery mogą potraktować Newsletter, jako spam i z tego powodu Newsletter może nie dotrzeć do Użytkownika.

 9. Usługodawca nie ustala częstotliwości wysyłki Newslettera.

 10. Użytkownik zobowiązany jest przed zapisem na Newsletter oraz potwierdzeniem tego faktu poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego zapoznać się z Polityką Prywatności oraz z niniejszym Regulaminem Newslettera.

 11. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com

 12. Żarecka Szkolenia udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni roboczych.

 13. Użytkownik nie może dostarczać Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad wysyłki Newslettera czy przepisów prawa) o czym poinformuje Użytkownika minimum 7 dni przed ich wdrożeniem.

 15. Użytkownik może zrezygnować bez podawania przyczyny w każdym czasie z Usługi:

 • poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze

 • poprzez odstąpienie, wysyłając e-mail z informacja o odstąpieniu/rezygnacji z newslettera na adres: zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com

      co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

contact
bottom of page