top of page
Tego kursu nie można już zarezerwować.

Wstępne szkolenie BHP - szkolenie ogólne

Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowych pracowników

  • Zakończony
  • 43 złote polskie
  • spotkanie online

Opis usługi

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: - podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, - przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, - zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szczegółowy program szkolenia tutaj: https://www.zareckaszkolenia.com/wstepne-szkolenie-bhp-online


Dane kontaktowe

+ +48 667-948-929

zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com

Piaskowa 69, Czeladź, 41-253


bottom of page