top of page

JESTEM CZĘŚCIĄ ZESPOŁU


Pierwsza z 13 zasad Dobrego Stylu Dobrego Managera brzmi:

Jestem częścią zespołu.


Aby stać się jego częścią muszę przejść pewną drogę. Zaczynam więc od wizji.


Krok 1: Projektuję wizję jutra


Wiem kto będzie stanowił fundament mojego zespołu. Mam wizję składu osobowego, wymaganych kompetencji oraz doświadczenia niezbędnego do realizacji właściwie zdefiniowanego celu. Wiem kogo szukam.


Krok 2: Rekrutuję odpowiedzialnie


Opracowuję precyzyjną ofertę pracy i solidnie przygotowuję się do spotkania z kandydatami. Zadaję takie pytania, które pozwolą mi jak najlepiej poznać potencjalnego członka mojego zespołu. Jeżeli tylko specyfika mojej pracy, wiedza i budżet pozwalają, to wykorzystuję metodę diagnozy kompetencji Assessment Center. Angażuję się w organizację tego procesu i staram się w nim uczestniczyć.


Krok 3: Wybieram najlepszego z najlepszych


Zatrudniając nową osobę podejmuję ważną decyzję. Biorę bowiem odpowiedzialność za cały zespół, za poziom realizacji zadań, a co za tym idzie, za poziom motywacji moich ludzi. Dlatego też tak ważne jest dokładne sprecyzowanie celu, który będzie mi przyświecał i dopasowanie wymaganych umiejętności do zaplanowanych działań. Szukam więc różnych talentów. Szukam ludzi obdarzonych uzupełniającymi się umiejętnościami aby ostatecznie wybrać najlepszego.


Krok 4: Dbam o komfort sytuacji


Pierwszego dnia przedstawiam nową osobę członkom zespołu i innym współpracownikom oraz wysyłam krótką informację na jej temat wraz z zakresem odpowiedzialności. Prezentuję cele zespołu, misję firmy, zapoznaję z zasadami pracy oraz komunikuję swoje oczekiwania. Następnie oddaję ją pod skrzydła doświadczonego pracownika, który staje się jej mentorem oraz opiekunem i etapami wdraża w nowe obowiązki. Daję czas na wdrożenie i zapoznanie się z nowymi zadaniami.


Krok 5: Angażuję w realizację wspólnego celu


Na każdym etapie rozwoju zespołu angażuję ludzi w realizację zadań, planowanie czy omawianie sukcesów i powodów porażek. Zachęcam do zgłaszania propozycji zmian w funkcjonujących procesach, do otwartości na nowe wyzwania. Wszystko to z myślą dania poczucia wpływu na losy zespołu, co natomiast ściśle wiąże z poczuciem zaangażowania w realizację wspólnego celu.


Krok 6: Identyfikuję kompetencje


W czasie realizacji poszczególnych zadań mam okazję do właściwej identyfikacji kompetencji, do poznania mocnych i słabych stron każdego pracownika, do poznania poszczególnych osobowości. W naszym zespole zadania często realizujemy w podzespołach. Jest to okazja do integracji, lepszego poznania, jak i do czerpania od siebie wzajemnie.


Krok 7: Tworzymy nasze standardy


Zespół tworzymy każdego dnia. Wspólnie prowadzimy spotkania i realizujemy zadania, wspólnie świętujemy sukcesy ale również wspólnie pochylamy się nad porażkami a trudności, z którymi wspólnie się mierzymy, tylko nas wzmacniają. Doświadczenia te są doskonałą okazją do wspólnego wypracowania naszych standardów działania. Podlegają one jednak ciągłym zmianom i poprawkom wynikającym z naszych nowych zadań czy oczekiwań.


Krok 8: Jestem częścią zespołu


Kiedy mogę powiedzieć, że jestem częścią zespołu? Gdy znam moich ludzi, znam ich kompetencje, gdy odpowiednio dobieram zadania ukierunkowane na postęp i rozwój, gdy wspólnie dążymy do realizacji naszych celów. Celów, które właściwie zakomunikowałem, które są realne i motywujące.

Jestem częścią zespołu gdy znajduję czas na wspólną kawę oraz integrację ale również angażuję się w zadania realizowane przez mój zespół, dopytuję o postępy prac, wspieram wiedzą i doświadczeniem, dbam o szczegóły i….wszystko to spinam jedną klamrą, mając za cel wysoką skuteczność i dobrą jakość zadania zespołowego.


Zespół to moi ludzie. To również ja.


bottom of page