top of page

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej obowiązkowa od 7 kwietnia 2023 roku

Zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 7 kwietnia 2023 roku nakładają na pracodawców kolejne obowiązki.

Nowy zapis Kodeksu brzmi:

„Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.”

Obowiązek ten dotyczy więc tylko tych pracodawców u których taka praca jest możliwa. Z reguły mówimy tutaj o zadaniach administracyjno-biurowych wykonywanych w większości za pomocą urządzeń typu komputer, telefon, drukarka.

Co warto opisać w Procedurze ochrony danych osobowych

Przepisy pozostawiają dowolność w zakresie wymaganych uregulowań co może sprawiać problemy w jej opracowaniu. Analizując jednak proces całościowo oraz towarzyszące mu ryzyka związane z wynoszeniem dokumentów czy komputera warto wziąć pod uwagę m.in.:

· Zasady uregulowane w Procedurze pracy zdalnej również obowiązkowej na gruncie KP;

· Bezpieczeństwo miejsca, w którym zadania będą wykonywane,

· Wymagania w zakresie wykorzystywanego połączenia internetowego,

· Bezpieczeństwo obsługi skrzynki e-mailowej,

· Zasady ustalania hasła oraz częstotliwości zmian,

· Zasady przewozu dokumentacji papierowej oraz komputera przenośnego między siedzibą pracodawcy a miejscem świadczenia pracy zdalnej,

· Uregulowania w zakresie udziału w wideokonferencjach czy szkoleniach zdalnych organizowanych przez pracodawcę.

Obowiązki pracownika

Pracownik obowiązany jest zapoznać się z Procedurą ochrony danych osobowych oraz przestrzegać nakazów i zakazów w niej uregulowanych. Poza tym warto aby pamiętał, że pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę wykonywania pracy zdalnej w zakresie przestrzegania zapisów proceduralnych w godzinach jej wykonywania.

Już 17 kwietnia o godzinie 9:00 odbędzie się szkolenie, które pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzanych danych w Twojej organizacji. Szkolenie ma formułę otwartą. Jeżeli jednak zależy Ci na omówieniu obowiązujących w Twojej organizacji zapisów Procedury ochrony danych osobowych napisz, a na pewno znajdziemy dogodny termin.


Procedura ochrony danych osobowych w prezencie

Do wszystkich Subskrybentów, którzy wezmą udział w szkoleniu "Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej" trafi wzór Procedury jako wyznacznik do uwzględnienia zasad bezpieczeństwa obowiązujących z Twojej organizacji.
Comments


bottom of page