top of page

SZKOLENIA RODO
Ochrona danych osobowych
w podmiotach prywatnych
i publicznych.

online

Obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych 

to dla wielu z nas, nie  lada wyzwanie.

Szkolenie RODO, prowadzone w praktycznej i ciekawej formie, wzbogacone pracą z  licznymi dokumentami,

pozwoli rozwiać liczne  wątpliwości.

contact
Program szkolenia

1. ISTOTA NOWYCH POJĘĆ ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe,

 • Szczególna kategoria danych,

 • Przetwarzanie,

 • Pseudonimizacja,

 • Profilowanie,

 • Administrator danych,

 • Podmiot przetwarzający.

2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych;

 • Zasada ograniczonego celu,

 • Zasada minimalizacji danych,

 • Zasada prawidłowości,

 • Zasada ograniczonego przetwarzania,

 • Zasada integralności i poufności,

 • Zasada rozliczalności.

3. PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgoda,

 • Umowa lub czynności niezbędne do zawarcia umowy,

 • Obowiązek prawny,

 • Ochrona żywotnych interesów,

 • Interes publiczny,

 • Prawnie uzasadniony interes.

4. WARUNKI WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

 • Dobrowolność,

 • Świadomość,

 • Czytelność i prostota,

 • Odwołalność.

5. INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA TEMAT PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawa prawna,

 • Zakres klauzuli informacyjnej,

 • Sposoby udostępnienia wymaganych informacji.

6. LISTA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW OSOBOM, KTÓRYCH DANE SA PRZETWARZANE ORAZ ZASADY WYKONALNOŚCI

 • Prawo dostępu do danych,

 • Prawo do sprostowania,

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • Prawo do bycia zapomnianym,

 • Prawo do przenoszenia danych,

 • Prawo do sprzeciwu.

 

7. RODZAJE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe,

 • Środki organizacyjne - dobrowolne i obowiązkowe.​

 

8. ISTOTA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Podstawa prawna,

 • Elementy składowe,

 • Charakterystyka dokumentu

 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

9. NIEZBĘDNE KROKI DO PODJĘCIA W SYTUACJI KRADZIEŻY DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawa prawna,

 • Identyfikacja skutków,

 • Procedura postępowania.

10. LISTA OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA NA GRUNCIE RODO

 • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych,

 • Realizacja przysługujących praw,

 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych,

 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji,​

 • Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych,

 • Ewidencja zgód na przetwarzania danych,
 • Świadome powierzanie i udostępnianie danych osobowych.

Terminy do wybory:

17-18 maja 2022 od 9:00 do 15:00 - sektor prywatny

13-14 czerwca 2022 od 9:00 do 15:00 - sektor publiczny

Formuła: szkolenie zdalne (online)

Koszt/os: 485,00 pln netto + 23% VAT (596,55,00 pln brutto) za udział w dwudniowym szkoleniu.

       

Płatność: przelewem na wskazane w zgłoszeniu konto bankowe; faktura dostarczana drogą elektroniczną.

Organizacja

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności       

     

Zapisy

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Zapisz się na szkolenie

3. Weź udział w szkoleniu i...

 Przekonaj się, że RODO da się lubić.

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

bottom of page