top of page

SZKOLENIE
Chronimy dane osobowe
zgodnie z RODO

online

   Obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych    

  to dla wielu z nas, nie  lada wyzwanie.   

  Szkolenie RODO, prowadzone w praktycznej i ciekawej formie,               

  wzbogacone pracą z  licznymi dokumentami,  

  pozwoli rozwiać liczne  wątpliwości.

  Dodatkowe konsultacje pomogą znaleźć odpowiedź  

  na pytania z Twojej branży.  

contact
Program szkolenia

1. ISTOTA NOWYCH POJĘĆ ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe,

 • Szczególna kategoria danych,

 • Przetwarzanie,

 • Pseudonimizacja,

 • Profilowanie,

 • Administrator danych,

 • Podmiot przetwarzający.

2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych;

 • Zasada ograniczonego celu,

 • Zasada minimalizacji danych,

 • Zasada prawidłowości,

 • Zasada ograniczonego przetwarzania,

 • Zasada integralności i poufności,

 • Zasada rozliczalności.

3. PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgoda,

 • Umowa lub czynności niezbędne do zawarcia umowy,

 • Obowiązek prawny,

 • Ochrona żywotnych interesów,

 • Interes publiczny,

 • Prawnie uzasadniony interes.

4. WARUNKI WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

 • Dobrowolność,

 • Świadomość,

 • Czytelność i prostota,

 • Odwołalność.

5. INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA TEMAT PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawa prawna,

 • Zakres klauzuli informacyjnej,

 • Sposoby udostępnienia wymaganych informacji.

6. LISTA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW OSOBOM, KTÓRYCH DANE SA PRZETWARZANE ORAZ ZASADY WYKONALNOŚCI

 • Prawo dostępu do danych,

 • Prawo do sprostowania,

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • Prawo do bycia zapomnianym,

 • Prawo do przenoszenia danych,

 • Prawo do sprzeciwu.

 

7. RODZAJE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe,

 • Środki organizacyjne - dobrowolne i obowiązkowe.​

8. LISTA OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA NA GRUNCIE RODO

 

 • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych,

 • Realizacja przysługujących praw,

 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych,

 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji,​

 • Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych,

 • Ewidencja zgód na przetwarzania danych,
 • Świadome powierzanie i udostępnianie danych osobowych.

 

  Najbliższy terminy:

4 kwietnia 2024 od 9:00 do 15:00

Zapisy trwają od 4 marca do 27 marca 2024

Formuła: szkolenie zdalne (online) - tym razem bez opcji nagrywania.

Zapraszam do udziału NA ŻYWO.

Szczegóły dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych dostępne w Polityce prywatności oraz Regulaminie usługi szkoleniowej.

 

  PROMOCJA URODZINOWA  

Koszt/os:

tylko 99,00 złotych brutto (cena standardowa z ostatnich 30 dni - 139,00 zł)

za udział jednej osoby w całodniowym szkoleniu + certyfikat w wersji elektronicznej

+ godzinne telefoniczne konsultacje z zakresu Rodo

       

Płatność:

 • PayPal,

 • Blik,

 • przelew na telefon (667-948-929),

 • przelew na podane w mailu konto bankowe.

Faktura w wersji elektronicznej lub papierowej.

Organizacja

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności       

     

Zapisy

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Wybierz dogodny termin i zapisz się na szkolenie

PAMIĘTAJ - zapisując się na szkolenie potwierdzasz zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Regulaminem usługi szkoleniowej.

3. Weź udział w szkoleniu i...

 przekonaj się, że RODO da się lubić.

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

bottom of page