SZKOLENIA RODO

Nowe obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych 

to dla wielu z nas, nie  lada wyzwanie.

Szkolenie RODO, prowadzone w formie warsztatu, wzbogacone pracą z  wymaganymi dokumentami, pozwoli rozwiać liczne  wątpliwości.

Przygotowanie 

W ramach przygotowań do szkolenia:

 • Spotykam się z osobami odpowiedzialnymi,

 • Poznaję specyfikę działalności,

 • Analizuję dotychczasowe zabezpieczenia,

 • Przygotowuję listę rekomendacji,

 • Szkolę z zakresu ochrony danych osobowych bazując na dokumentach zgodnych z RODO.

 
Program szkolenia

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych pracowników, klientów czy kontrahentów warto znać wytyczne w tym zakresie.

Przykładowa agenda szkolenia:

 • Przesłanki zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych;

 • Istota nowych pojęć Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych;

 • Podstawy prawne zbierania i przechowywania danych osobowych;

 • Warunki wyrażenia dobrowolnej zgody przez osobę fizyczną;

 • Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych aby spełnić wymogi prawne?;

 • Rodzaje środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących poufność przetwarzanych danych;

 • Istota Polityki Bezpieczeństwa Informacji;

 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych;

 • Niezbędne kroki do podjęcia w sytuacji utraty czy kradzież danych;

 • Lista przysługujących praw i obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

Laptop i Diary Topview
Oferta

RODO DLA DROBNEGO PRZEDSIĘBIORCY

RODO W BIURZE RACHUNKOWYM