top of page

SZKOLENIA RODO
Ochrona danych osobowych
w pracy zdalnej
.
online

  Od 7 kwietnia 2023 r. na potrzeby wykonywania pracy zdalnej     

  pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych  

  oraz przeprowadza, w miarę potrzeby,   

  instruktaż i szkolenie w tym zakresie.   

26
contact
Program szkolenia

1. RODO A PRACA ZDALNA   

 

2. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH   

 • Dane osobowe zwykłe

 • Szczególna kategoria danych

 • Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących

3. ZAGROŻENIA DLA POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH W TOKU PRACY ZDALNEJ

 

4. ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS         ZDALNEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH  

 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych

 • Zasada ograniczonego celu

 • Zasada minimalizacji danych

 • Zasada prawidłowości

 • Zasada ograniczonego przetwarzania

 • Zasada integralności i poufności

 • Zasada rozliczalności

5. DOKUMENTACJA PRACY ZDALNEJ  

 • Analiza ryzyka

 • Test sprawdzający gotowość pracownika do świadczenia pracy zdalnej

 • Upoważnienie

 • Klauzula informacyjna

 • Rejestr czynności przetwarzania

6. PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

 • Podstawa prawna

 • Środki techniczne i organizacyjne zwiększające poufność danych osobowych

 • Wytyczne Urzędu Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa danych podczas pracy zdalnej

 • Przykładowe zapisy Procedury ochrony danych osobowych

 

7. KONTROLA PRACOWNIKA ZDALNEGO

Termin:

18 października 2023 od 9:00 do 15:00

Formuła: szkolenie zdalne (online)

Koszt/os: 89,00 pln brutto  za udział w  szkoleniu wraz z certyfikatem w wersji elektronicznej

       

Płatność: przelewem na wskazane w zgłoszeniu konto bankowe; faktura dostarczana drogą elektroniczną.

Organizacja

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności       

     

Zapisy

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Zapisz się na szkolenie

PAMIĘTAJ - zapisując się na szkolenie potwierdzasz zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Regulaminem usługi szkoleniowej.

3. Weź udział w szkoleniu i...

 Przekonaj się, że RODO da się lubić.

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

bottom of page