top of page

SZKOLENIA RODO
Ochrona danych osobowych
w pracy zdalnej
.
online

Od 7 kwietnia 2023 r. na potrzeby wykonywania pracy zdalnej

pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby,

instruktaż i szkolenie w tym zakresie (KP art.67         )        

26
contact
Program szkolenia

1. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH   

 • Dane osobowe zwykłe,

 • Szczególna kategoria danych,

 • Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących.

2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS    WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ   

 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych,

 • Zasada ograniczonego celu,

 • Zasada minimalizacji danych,

 • Zasada prawidłowości,

 • Zasada ograniczonego przetwarzania,

 • Zasada integralności i poufności,

 • Zasada rozliczalności.

3. PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

 • Podstawa prawna,

 • Przykładowe środki techniczne i organizacyjne zwiększające poufność danych osobowych,

 • Przykładowa Procedura ochrony danych osobowych.

Termin:

17 maja 2023 od 9:00 do 12:30

Formuła: szkolenie zdalne (online)

Koszt/os: 89,00 pln brutto  za udział w  szkoleniu wraz z certyfikatem w wersji elektronicznej

       

Płatność: przelewem na wskazane w zgłoszeniu konto bankowe; faktura dostarczana drogą elektroniczną.

Organizacja

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności       

     

Zapisy

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Zapisz się na szkolenie

3. Weź udział w szkoleniu i...

 Przekonaj się, że RODO da się lubić.

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

bottom of page