top of page

PRZETWARZANIE DANYCH NA FANPAGE

KLAUZULA INFORMACYJNA

AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO

obowiązująca  od 4 grudnia 2018 roku

PODZIĘKOWANIE

 

Bardzo cieszę się, że:

  • dokonałaś/eś subskrypcji mojego fanpage ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

  • opublikowałaś/eś swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

i chcę żebyś wiedziała/wiedział, iż w związku z tym przetwarzam Twoje dane osobowe.

DOKŁADNIEJ?

W związku faktem, iż obserwujesz i jesteś aktywny na moim profilu (fanpage), AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO z siedzibą w Czeladzi staje się Administratorem Twoich danych osobowych. Przetwarzam je w związku z prowadzeniem profilu (fanpage) pod nazwą ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO https://www.facebook.com/zareckaszkoleniadoradztworodo na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. w celu:

  • informowania Cię o mojej aktywności,

  • promowania różnych wydarzeń, które organizuję,

  • promowania moich produktów i usług, 

  • komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości),

  • statystycznym.

JAKIE TO SA DANE?

  • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz zdjęcie – Twój wizerunek) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

  • wszelkie dane jakie umieściłeś na swój temat na profilu Facebook.

PAMIĘTAJ

Twoje dane podajesz dobrowolnie a ja przetwarzam je na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu mojej marki, budowaniu i utrzymaniu społeczności oraz w celach komunikacyjnych i statystycznych, jak również w celu dostarczaniu informacji o produktach i  usługach, które potencjalnie mogą zainteresować moich Klientów. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

JAK DŁUGO?

Będę przechowywała Twoje dane przez okres jaki będzie funkcjonował mój fanpage chyba, że wcześniej zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania.

PAMIĘTAJ

Masz prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W dowolnej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Ww. prawa będę mogła zrealizować na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres 41-253 Czeladź, ul. Piaskowa 69. Dodatkowo możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  którą możesz skierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane będą dostępne dla innych Użytkowników Facebook zapoznających się z informacjami zwartymi na moim fanpage.

WAŻNE

Twoje dane uzyskałam ze źródeł powszechnie dostępnych tj. Facebook Inc. funkcjonującego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Warto pamiętać, że posiadając konto na portalu Facebook, Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc, który w zależności od regulaminów i zgód, które udzieliłeś może postępować inaczej.

contact
bottom of page