top of page

DORADZTWO RODO

Przetwarzając  dane  osobowe   należy pamiętać o licznych obowiązkach.

Skorzystaj  ze wsparcia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

i skonsultuj konieczne działania do podjęcia.

Usługa doradcza to:

  • spotkanie się z osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych,

  • wsparcie podmiotów prywatnych i publicznych,

  • poznanie specyfiki działalności,

  • analiza dotychczasowych zabezpieczeń danych,

  • ocena skutków dla ochrony danych,

  • przygotowanie listy rekomendacji,

  • ppracowanie Polityki Bezpieczeństwa,

  • procedury i umowy,

  • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokumentacji zgodnej z RODO.

Sprawdź zakres zadań Inspektora ochrony danych i bądź na bieżąco.

WARTO KONSULTOWAĆ

bottom of page