top of page

 Szkolenie 
 
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

 online
 

  Jak  skutecznie komunikować się  z  szefem i współpracownikami ?    

  Jak dopasować język nadawcy do języka odbiorcy ?    

  Co to jest DISC i do czego służy ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyczne szkolenie, na które serdecznie zapraszam

wszystkie osoby zainteresowane znalezieniem

odpowiedzi na powyższe pytania.

Komunikujemy się każdego dnia.

 Pytanie tylko czy skutecznie? 

 

Udział w szkoleniu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA  będzie okazją do

poznania kompetencji niezbędnych w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Pełniąc wiele ról każdego dnia warto ugruntować swoją wiedzę

z zakresu komunikacji aby uniknąć zbędnych konfliktów.

Wiedza na temat stylów zachowań według metodologii DISC

z którymi spotykamy się na co dzień

pozwoli na zrozumienie zachowań odmiennych od naszych

oraz na  zbudowanie lepszych relacji.

Umiejętność wyrażania siebie  bez naruszania praw innych osób

przy zachowaniu podstawowych praw

pozwala na unikanie postaw agresywnych bądź uległych.

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie WIEDZY na temat własnego dominującego stylu zachowań oraz
  pozostałych stylów komunikowania się mających wpływ na jakość relacji międzyludzkich

 • Nabycie UMIEJĘTNOŚCI otwarcia się na konstruktywną informację zwrotną oraz przekazywania bieżącego feedbacku z zachowaniem szacunku dla odbiorcy

 • Wykształcenie POSTAW I ZACHOWAŃ asertywnych

Program szkolenia

 1. ZNACZENIE KOMUNIKACJI W CODZIENNYCH RELACJACH

 • Mój dominujący styl zachowania - podstawowy test indywidualny

 • Preferencje komunikacyjne w najbliższym otoczeniu - gra szkoleniowa

 • Analiza zachowań i identyfikacja najważniejszych różnic

 

Poznasz własny styl komunikacji, jego mocne strony oraz dowiesz się w jaki sposób możesz zidentyfikować pozostałe zachowania.

2. CZTEROSTREFOWY MODEL STYLÓW ZACHOWAŃ

 • Co to jest DISC i do czego mogę go wykorzystać?

 • Typologia  preferencji komunikacyjnych  według Carla Gustava Junga

 • Styl dominujący w pełnej krasie czyli o obszarach wartych naśladowania

 • Zbiór talentów charakteryzujących typ wpływowy

 • Stabilizacja i empatia siłą stylu zielonego

 • Styl analityczny zorientowany na myślenie i poruszający się w obszarze percepcji

Poznasz dokładne opisy wszystkich typów komunikacji i nauczysz się je rozpoznawać

na podstawie codziennej obserwacji

3. DISC - CZY MOCNA STRONA MOŻE STAĆ SIĘ POWODEM KONFLIKTU?

 • Czynniki motywujące i utrudniające budowanie relacji

 • Mój styl komunikacji a reakcje na sytuacje stresowe

 • Jak dopasować język nadawcy do języka odbiorcy stosując DISCa

Nabierzesz pewności siebie w procesie wykorzystywania wiedzy z zakresu stylów komunikacji DISC i poznasz oczekiwania oraz potrzeby osób z najbliższego otoczenia prywatnego i zawodowego, które reprezentują poszczególne style

4. ASERTYWNIE CZYLI JAK

 

 • Dogłębna analiza definicji asertywności

 • Rozwój postawy asertywnej a świadomość przyznanych sobie praw

 • Wyznaczanie terytorium psychologicznego

 • Asertywna odmowa - różne rodzaje "nie"

 • Asertywna obrona własnych granic

 • Asertywność jako sztuka mówienia "tak"

 • Zachowania i postawy osoby asertywnej - trening praktyczny

Zgłębisz tajniki asertywności, dowiesz się jak myśli i działa osoba asertywna oraz nabierzesz przekonania, że zgadzanie się ze zdaniem innych może być przejawem asertywności

 

Organizacja

  Najbliższy termin:                  

18 kwietnia 2024 od 9:00 do 15:00

Zapisy trwają od 5 do 17 kwietnia 2024

 

   Formuła:         

Szkolenie zdalne (online) - tym razem bez opcji nagrywania.

Zapraszam do udziału NA ŻYWO.

 

Szczegóły dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych dostępne w Polityce prywatności oraz Regulaminie usługi szkoleniowej

Koszt/os:  

129,00 złotych brutto (cena standardowa z ostatnich 30 dni - 139,00 zł)

za udział jednej osoby w całodniowym szkoleniu + certyfikat w wersji elektronicznej

 

 

 

  Płatność:   

 • PayPal,

 • Blik,

 • przelew na telefon (667-948-929),

 • przelew na podane w mailu konto bankowe.

Faktura w wersji elektronicznej lub papierowej.

Zapisy

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności             

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Zapisz się na szkolenie

PAMIĘTAJ - zapisując się na szkolenie potwierdzasz zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Regulaminem usługi szkoleniowej.

3. Weź udział w szkoleniu i poznaj talenty oraz obszary warte rozwoju charakterystyczne dla wszystkich stylów komunikacji DISC

 Pamiętaj - „Dwa monologi nie czynią dialogu”. – Jeff Daly,

contact

WARTO SIĘ SZKOLIĆ

bottom of page