top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO

obowiązująca  od 25 maja 2018 roku

(wersja po zmianach z dnia 24/9/2018, 1/10/2018, 1/1/2022, 4/3/2022 oraz 20/3/2023)

CEL POLITYKI

 

Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie  https://www.zareckaszkolenia.com/oraz klientów, użytkowników newslettera, uczestników szkoleń czy studentów, jak również kontahentów/partnerów biznesowych przygotowałam niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO, ul. Piaskowa 69, 41-253 Czeladź, NIP 634-226-12-50 będącej właścicielem i zarządzającym tym serwisem.

 

Niniejsza polityka stanowi również formę KLAUZULI INFORMACYJNEJ dla osób, których dane przetwarzam a pozyskałam bezpośrednio od tych osób i zawiera informacje wymagane w artykule 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO).

W przypadku otrzymania danych osobowych od firm, podmiotów zlecających usługi rozwojowe czy doradcze, polityka zawiera informacje wymagane w artykule 14 RODO.

DEFINICJE

Serwis - wszystkie usługi świadczone w domenie https://www.zareckaszkolenia.com/ w szczególności formularz kontaktowy, rezerwacja terminu spotkania, usługi szkoleniowej lub doradczej.

Użytkownik Serwisu - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu np. blog, kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy lub zapisuje się na spotkanie, usługę szkoleniową, doradczą lub na Newsletter.

Przetwarzanie danych - wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, np. zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych czy usuwanie danych.

Usługi firmy – usługi świadczone w zakresie szkoleń, wykładów, konsultacji biznesowych, sesji coachingowych czy mentoringowych na rzecz osób fizycznych, publikacji treści na Blogu, sprzedażż książek, ebooków oraz audiobooków.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług serwisu lub usług firmy jest AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA DORADZTWO RODO, ul. Piaskowa 69, 41-253 Czeladź, NIP 634-226-12-50, zwana dalej administratorem danych. Kontakt ze mną możliwy jest również drogą elektroniczną pisząc na adres: zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com

PODSTAWA PRAWNA - ogólnie

Dane osobowe użytkowników serwisu, usług świadczonych w domenie https://www.zareckaszkolenia.com/ oraz usług świadczonych w ramach nawiązanego kontaktu czy zawartych umów przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa m.in.:.

 • ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwanym RODO),

 • rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • ustawą Prawo telekomunikacyjne.

I. Dane osobowe gromadzę bezpośrednio od osób, których dane dotyczą poprzez:

 

 

FORMULARZ KONTAKTU oraz E-MAIL i TELEFON

  JAKIE DANE ?  

Mając na względzie ZASADĘ MINIMALIZACJI DANYCH ograniczyłam zakres przetwarzanych danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług.

Formularz kontaktu wymaga podania tylko imienia i adresu e-mail, który może stanowić daną osobową. Imię pytającego służy personalizacji odpowiedzi a adres e-mail, udzieleniu odpowiedzi zwrotnej. Podanie dodatkowych danych poprzez ww. formularz nie jest możliwe.

 

Kontaktując się ze mną drogą elektroniczną lub telefoniczną podajesz swoje dane kontaktowe, najczęściej są to: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu czy dane firmy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

  W JAKIM CELU ?  

Jeżeli kontaktujesz się ze mną drogą e-mailową, telefoniczną lub poprzez formularz kontaktu, żeby zadać pytanie, udzielić odpowiedzi czy np. wysłać prośbę o potrzebne Ci informacje to zbieram Twoje pytania oraz związanie z nim dane w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie.

 

  NA JAKIEJ PODSTAWIE ?  

 

Twoje dane osobowe mogą być one niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy lub do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzam je również w związku z moim prawnie uzasadnionym interesem, jaki mam w tym, aby udzielać Ci pełnych informacji, zapewniać Ci pozytywnych doświadczeń w kontakcie ze mną, dbając jednocześnie o Twoją satysfakcję (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

  JAK DŁUGO ?  

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane będę gromadziła przez czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.

  KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH ?  

W związku z faktem, iż korzystam w usług firmy WIX.COM LTD w zakresie strony internetowej, podmiot ten może mieć dostęp do danych osób (adres e-mail) kontaktujących poprzez formularz kontaktu.

FORMULARZ REZERWACJI

  JAKIE DANE ?  

Zapisując się na spotkanie lub szkolenie poprzez dostępny serwis poproszę Cię o podanie imienia, adresu-e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu.

Imię pytającego służy personalizacji odpowiedzi a adres e-mail, potwierdzeniu przyjęcia zapisu czy rezerwacji terminu spotkania. Podanie numeru telefonu pozwoli na szybki kontakt z Tobą w sytuacji gdy miejsce, termin czy godzina spotkania ulegnie zmianie.

Zapisując się na szkolenie z wykorzystaniem formularza zgłoszenia dostarczanego w wersji papierowej poproszę Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu oraz miejsca zatrudnienia, jeżeli płatnikiem będzie np. Twój Pracodawca.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji terminu, udziału w szkoleniu czy przekazania istotnych informacji związanych z umówionym spotkaniem lub szkoleniem oraz do wystawienia certyfikatu.

 

W przypadku udziału w szkoleniu z zakresu BHP, poproszę Cię również o Twoją datę urodzenia a jej podanie jest obowiązkowe i konieczne do wystawienia stosownego zaświadczenia wymaganego przepisami prawa.

W JAKIM CELU ?  

Twoje dane podane w celu wzięcia udziału w szkoleniu gromadzę w celu świadczenia Ci usługi szkoleniowej lub doradczej, utrzymania kontaktu w związku z organizacją szkolenia oraz w związku z potrzebą wystawienia stosownego zaświadczenia czy certyfikatu, potwierdzającego Twój udział w wydarzeniu rozwojowym.

 

  NA JAKIEJ PODSTAWIE ?  

 

Twoje dane osobowe przetwarzam w związku ze  świadczeniem usługi szkoleniowej i realizacją obowiązków z niej wynikających (np. wysyłka materiałów szkoleniowych, pytań egzaminacyjnych, linka do szkolenia czy wystawienie certyfikatu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku szkoleń z zakresu BHP Twoje dane przetwarzam w związku z obowiązującymi przepisami prawa z tego zakresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) takimi jak rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  JAK DŁUGO ?  

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane przetwarzane w związku z zapisem na szkolenie z którego ostatecznie zrezygnowałaś/eś  będę gromadziła przez okres jednego miesiąca od dnia rezygnacji. Jeżeli natomiast wziąłeś udział w szkoleniu dane te będę gromadziła przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia (nie dotyczy szkoleń BHP), a w przypadku szkoleń z zakresu BHP, przez okres 11 lat od dnia zakończenia szkolenia, w związku z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa pracy.

  KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH ?  

W związku z faktem, iż korzystam w usług firmy WIX.COM LTD w zakresie strony internetowej, podmiot ten może mieć dostęp do danych osób (adres e-mail) zapisujących się na szkolenie poprzez stronę internetową.

Korzystam również w usług firmy ClickMeeting Sp. z o.o. z Gdańska w zakresie prowadzenia szkoleń zdalnych tak więc podmiot ten może mieć dostęp do imion i nazwisk oraz adresów e-mail uczestników szkoleń online.

 

ZAPIS NA NEWSLETTER

  JAKIE DANE ?  

Jak tylko zdecydujesz się zapisać na Newsletter poproszę Cię o podanie adresu-e-mail, na który w pierwszej kolejności wyślę link aktywacyjny, którego kliknięcie będzie potwierdzeniem woli zapisu. Następnie zostaniesz dodany do listy szczęśliwych Subskybentów i będę Ci wysyłać informacje, które będę publikować na Blogu Inaczej.

Podanie danych jest absolutnie dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera.

 

W JAKIM CELU ?  

Twoje dane podane przy zapisie na Newsletter będą przetwarzała w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, która będzie polegała na dostarczaniu na podany adres e-mail treści zawartych w Newsletterze (np. artykuły, informacje o promocjach lub szkoleniach)

 

  NA JAKIEJ PODSTAWIE ?  

 

Twoje dane osobowe przetwarzam w związku ze  świadczeniem usługi drogą elektroniczną i realizacją obowiązków z niej wynikających (np. wysyłka treści Newslettera) - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podany dobrowolnie przy zapisie i potwierdzony adres e-mail przetwarzam na podstawie Twojej zgody czyli świadomej czynności potwierdzającej Twoją wolę zapisu na Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  JAK DŁUGO ?  

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane przetwarzane w związku z zapisem na Newsletter będę gromadziła do czasu wycofania zgody i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostawa Newslettera). Po cofnięciu zgody usunę adres e-mail do 7 dni roboczych od otrzymania rezygnacji z subskrybcji.

  KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH ?  

W związku z faktem, iż korzystam w usług firmy WIX.COM LTD w zakresie strony internetowej, podmiot ten może mieć dostęp do danych osób (adres e-mail) zapisujących się na Newsletter.

Korzystam również w usług firmy ClickMeeting Sp. z o.o. z Gdańska w zakresie prowadzenia szkoleń zdalnych tak więc podmiot ten może mieć dostęp do imion i nazwisk oraz adresów e-mail uczestników szkoleń online.

 

NAGRANIE SZKOLENIA

 

  JAKIE DANE ?  

Biorąc udział w szkoleniu zdalnym (online) może zdarzyć się, iż  będzie ono nagrywane i/lub udostępniane uczestnikom szkolenia na wskazanej platformie, o czym zostaniesz wcześniej poinformowany przeze mnie lub przez podmiot, który zlecił mi przeprowadzenie dla Ciebie szkolenia.

Logując się do platformy szkoleniowej Click Meeting sam zdecydujesz jakie podać dane. Może to być Twoje imię, imię i nazwisko lub pseudonim. Miej na względzie, że dane te będą widoczne dla pozostałych uczestników szkolenia

Biorąc udział w  takim szkoleniu przetwarzane mogą być Twoje dane w postaci głosu i/lub wizerunku, jeżeli włączysz mikrofon i/lub kamerę.  Decyzja o dostępnie do głosu, wizerunku, imienia i nazwiska jest dobrowolna, a brak włączenia mikrofonu czy kamery, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

  W JAKIM CELU ?  

Twoje dane w postaci wizerunku i głosu przetwarzane są dla celów dowodowych i/lub kontrolnych czy rozliczeniowych. W sytuacji udostępnienia nagrania uczestnikom szkolenia przetwarzane będę w celu ponownego obejrzenia nagrania.

 

  NA JAKIEJ PODSTAWIE ?  

 

Twoje dane osobowe przetwarzam w związku ze  świadczeniem usługi szkoleniowej i realizacją obowiązków z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeżeli zdecydujesz się podać swoje imię i nazwisko widoczne dla pozostałych Uczestników oraz włączyć kamerę i /lub mikrofon co zostanie utrwalone i udostępnione, przetwarzanie odbędzie się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  JAK DŁUGO ?  

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane będą gromadziła do czasu przekazania ich firmie zlecającej, danej organizacji czy uczelni wyższej, który nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące po czym trwale usunę z moich nośników danych.

W przypadku udostępnienia nagrania ze szkolenia dostęp do danych będzie możliwy przez okres 30 dni od udostępnienia linka do szkolenia.

  KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH ?  

W związku z faktem, iż korzystam w usług firmy ClickMeeting Sp. z o.o. z Gdańska w zakresie prowadzenia szkoleń zdalnych, podmiot ten może mieć dostęp do nagrań szkoleń.

 

ZAWARCIE UMOWY - świadczenie usług szkoleniowych i doradczych oraz innych usług (B2B) oraz zakup produktów w sklepie internetowym

JAKIE DANE ?  

Do przygotowania umowy, jej finalnego zawarcia oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków  niezbędne są imię i nazwisko oraz dane firmy tj. adres, numery NIP i REGON. W przypadku kontrahentów – zleceniobiorców czy sprzedawców w ramach zawartej umowy podawany jest numer rachunku bankowego a w przypadku pozostałych osób fizycznych, numer rachunku podawany jest w momencie realizacji przelewu. Jeżeli korzystasz ze sklepu internetowego możesz zostać poproszony o wskazanie adresu dostawy, który może być Twoim adresem zamieszkania.

Pomocne mogą okazać się również adres e-mail i numer telefonu ułatwiające wzajemny kontakt.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy, zakup produktów i usług.

  W JAKIM CELU ?  

Dane zawarte w łączącej nas umowie przetwarzane będą w celu jej zawarcia oraz realizacji wzajemnych praw i obowiązków z niej wynikających. Dane mogą zostać również wykorzystane  w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

  NA JAKIEJ PODSTAWIE ?  

 

Dane osobowe przetwarzam w związku ze realizacją zapisów umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz c RODO) wynikających z zapisów kodeksu cywilnego.

  JAK DŁUGO ?  

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane gromadzone będą przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy czy realizacji usługi.

  KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH ?  

W związku z faktem, iż korzystam w usług zewnętrznego biura rachunkowego, podmiot ten ma stały dostęp do umów i faktur zawierający Twoje dane osobowe.

Odbiorcą Twoich danych może być również Bank czy Urząd skarbowy, podczas ewentualnej kontroli.

Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być Poczta Polska i inni przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki czy podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

 

WYSTAWIENIE REFERENCJI

JAKIE DANE ?  

Po zrealizowaniu szkolenia, wykładu czy innych działań rozwojowych oraz realizacji usługi doradczej mogę poprosić Cię o potwierdzenie tego faktu poprzez wystawienie opinii czy referencji zawierających informacje na temat jakości zrealizowanej usługi. Dokument ten może zawierać Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia czy dane kontaktowe i inne informacje, które umieścisz w treści referencji.

Podanie tych danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie  wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

 

  W JAKIM CELU ?  

 

Dane zawarte w referencjach będę przetwarzała w celu potwierdzenia zrealizowanej usługi przed innymi potencjalnymi klientami zainteresowanymi usługami świadczonymi przeze mnie. Potencjalnymi klientami mogą być również podmioty składające zapytanie ofertowe na które postanowiłam odpowiedzieć.

 

  NA JAKIEJ PODSTAWIE ?  

 

Dane osobowe przetwarzam do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim są potrzeba potwierdzania zrealizowanej usługi oraz poziomu zadowolenia odbiorcy usługi. W przypadku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dane przetwarzam na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tego zakresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) takich jak ustawa Prawo zamówień publicznych.

  JAK DŁUGO ?  

W związku z faktem, iż otrzymane referencje są pomocne a czasami niezbędne do świadczenia kolejnych usług szkoleniowo-rozwojowych będę je gromadziła do momentu złożenia sprzeciwu.

  KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH ?  

Dostęp do referencji mogą mieć potencjalni klienci i kontrahenci zainteresowani moimi usługami oraz inne podmioty składające zapytania ofertowe.

 

 • Dane osobowe pozyskuję od firm, podmiotów zlecających czy uczelni wyższych

 

Jeżeli bierzesz udział w moim szkoleniu za pośrednictwem swojego Pracodawcy czy innej organizacji, chcę abyś wiedział/a, że właśnie od tych podmiotów otrzymałam dostęp do Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji z podmiotem tych łączy mnie Umowa powierzenia przetwarzania danych i na jej podstawie (oraz na podstawie przepisów prawa) zobowiązana jestem odpowiednio zabezpieczać Twoje dane. W ten sposób uzyskuję dostęp do Twoich danych, tzw. zwykłych typu imię i nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe, adres e-mail  i/lub data urodzenia (w przypadku szkoleń BHP). W przypadku nagrywanych szkoleń zdalnych mogą to być również wizerunek lub głos.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, ich danych osobowych czy ograniczonego przetwarzania,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które możesz skierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy czy do wykonania umowy dodatkowo masz:

 • prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

 • prawo do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

W przypadku przetwarzania adresu e-mail i innych podanych w stopce danych osobowych w ramach trwającej korespondencji przysługuje Ci prawo:

 • prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

 • prawo do sprzeciwu .

Wyżej wymienione prawa (poza prawem do wniesienia skargi) realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Mając na względzie ZASADĘ INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI dbam o bezpieczeństwo Twoich danych stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Opracowałam i wdrożyłam niezbędną dokumentację przetwarzania danych; tj. Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Dostęp do danych osobowych ograniczyłam  wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu czy usług rozliczeń księgowych.

Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

DODATKOWE INFORMACJE

 

Administrator danych  zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie https://www.zareckaszkolenia.com/zarecka-szkolenia-polityka oraz w stopce na stronie https://www.zareckaszkolenia.com/, dlatego zalecam każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

 

KONTAKT

W celu realizacji Twoich praw, o których mowa powyżej możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

POLITYKA COOKIES

Szczegółowe zapisy dotyczące plików cookies dostępne są na stronie:

https://www.zareckaszkolenia.com/zarecka-szkolenia-doradztwo-cookies

FACEBOOK

Jeżeli śledzisz mnie na portalu społecznościowym Facebook szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

https://www.zareckaszkolenia.com/zarecka-szkolenia-rodo-fanpage

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dokonałaś/eś zakupu w sklepie? Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem sklepu internetowego:

https://www.zareckaszkolenia.com/regulamin-sklepu-internetowego-zarecka

REGULAMIN NEWSLETTERA

Zapisałeś się na Newsletter? Dobra decyzja. Poniżej możesz zapoznać się z Regulaminem świadczenia tej usługi:

https://www.zareckaszkolenia.com/regulamin-newslettera-zarecka-szkolenia

contact
bottom of page